Onderzoek hergebruik waterreststromen

Op initiatief van Foodport Zeeland en de Kamer van Koophandel onderzoekt de onderzoeksgroep Water Technology van de HZ University of Applied Sciences (Hans Cappon) de mogelijkheden tot verbetering van producten en processen om de beschikbaarheid en kwaliteit van water voor de voedselproductie en -verwerking zeker te kunnen stellen.

Behalve de waterbehoefte bij de voedselproductie is ook het waterverbruik in de verwerking relatief hoog. De inkoop-, zuiverings- en lozingskosten voor het wassen, blancheren, koken, spoelen, transporteren en smeren is aanzienlijk. Het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Hoe kan proceswater uit de voedselindustrie hergebruikt worden, waarbij de keten van zowel het water als de inhoudsstoffen (m.n. fosfaat) gesloten kan worden?’ wordt in de komende jaren verder uitgewerkt. Verschillende bedrijven zijn al betrokken bij dit onderzoek en geïnteresseerden kunnen nog aansluiten.