Cheque van Gemeente Veere

FoodDelta Zeeland heeft van de gemeente Veere een stimuleringsbijdrage van 1500 euro ontvangen voor een eerste verkenning voor Gezonde Voeding in het project Gezondheidstoerisme/ Gezonde Regio. Elementen als bewegen, een doel in je leven hebben, gezonde voeding en een goede sociale omgeving zijn belangrijke factoren voor het vormen van een gezonde regio. FoodDelta Zeeland zal samen met bedrijven en partnerorganisaties concrete voorbeelden uitwerken.