Haalbaarheidsstudies bijna afgerond

In opdracht van de provincie Zeeland voert FoodDelta Zeeland twee haalbaarheidsstudies uit. In het kader van Circulaire Economie wordt er onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van reststromen in de agro-foodsector.
Begin december is er een Zeeuwse delegatie naar Venlo gereisd voor een verkenning van mogelijke samenwerking met FeedDesign Lab, een samenwerkingsverband van 80 veevoederbedrijven uit Nederland en Vlaanderen. Het andere onderzoek richt zich op het digitaal/geautomatiseerd gebruik van Big Data in de Zeeuwse Agro-food keten voor meer traceerbaarheid en Smarter Business.

In totaal hebben 20 Zeeuwse bedrijven geparticipeerd in de twee haalbaarheidsonderzoeken.
De haalbaarheidsstudies worden eind december 2016 afgesloten. Er wordt momenteel overleg gevoerd met verschillende kennisinstellingen, partnerorganisaties, Economische Impuls Zeeland en provincie Zeeland over een vervolg van beide projecten in 2017. Interesse om mee te doen of meer weten over de projecten? Neem contact op met Sabine Verburg