Nieuws van het bestuur

Na de succesvolle fusie van Stichting Foodpoort Zeeland en Stichting Lekker Regionaal Product in april 2016 jl. is het bestuur en de organisatie van FoodDelta Zeeland voortvarend aan het werk geweest. Het bestuur is een goede afspiegeling van het deelnemersbestand met een mix van ondernemers uit de gehele foodketen enerzijds en de kennisinstellingen anderzijds.  

Vanwege gezondheidsredenen heeft voorzitter Cees van Liere zijn functie neer moeten leggen per 1 februari 2017. De twee vicevoorzitters -Wilfred van Elzakker en Ad Slabbekoorn- nemen zijn taken tijdelijk waar tot er een opvolger is.

We zijn de heer Cees van Liere uitermate dankbaar voor het werk en zijn grote betrokkenheid bij de stichting FoodDelta Zeeland.