Big Data – Smart Business

In de 2 helft van 2016 is door FoodDelta Zeeland een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke doorontwikkeling van beschikbaarheid van Big Data in de Zeeuwse foodketens om traceerbaarheid te vergroten, beter inzicht in bedrijfsprocessen te krijgen en de traceerbaarheid en authenticiteit van de producten samen te vatten in relevante consumenten informatie. Het onderzoek richte zich op de Zeeuwse foodketens van primaire productie, over logistiek, verwerking tot en met de retail.

Op het kruispunt van High Tech Systemen & Materialen plus ICT met de Agri&Foodsector kunnen grote stappen gemaakt worden. Nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van data-acquisitie, data-analyse en –gebruik, automatisering en control evenals systeemarchitectuur en integratie worden steeds belangrijker voor de foodproducenten en de foodverwerkende bedrijven. Vandaag de dag is meer dan 98% van alle informatie wereldwijd digitaal opgeslagen. Er wordt vanuit gegaan dat dit in 2045 20.000 keer zoveel zal zijn. Het verzamelen en analyseren van deze hoeveelheden aan data wordt ook wel big data genoemd.

Dichter bij huis willen we met voedselproducerende en verwerkende bedrijven in Zeeland kijken naar oplossingen voor automatiseringsuitdagingen. Aan de voedingsindustrie worden hoge eisen gesteld: niet alleen op het gebied van voedselveiligheid, ook de kwaliteit van traceerbaarheid van grondstoffen, de administratie, productie en distributie worden steeds vaker onder een vergrootglas gelegd.

Voor de eindrapportage klik hier