Circulaire Economie: hergebruik van primaire en secundaire tarra

Zeeland heeft een relatief groot aandeel in de primaire productie, dat wil zeggen agrarische teelten, visserij en aquacultuur (schaal- en schelpdierteelt). Afgezien van de eindproducten die direct op de markt afgezet kunnen worden, zijn er ook veel eindproducten die niet aan de eisen van directe consumptie voldoen (tweede klasse of breuk-beschadigde producten). Dit wordt beschouwd als primaire tarra.
Secundaire tarra zijn producten die vrijkomen in de teelt of kweek van primaire producten, hierbij kan gedacht worden aan loof van tomaten-, aardappelteelt, snijafval uit de verwerking van vlees en vis of lege schelpen uit de mossel- en oesterverwerking.
Deze twee vormen van tarra bevatten nog veel inhoudsstoffen of kunnen een functie krijgen in andere processen. Echter het valoriseren van deze tarra is ver onderbelicht in Zeeland. Veel van de tarra wordt afgevoerd terug naar zee of aangeboden als afval.

Doel
Doel van dit project is het hergebruiken van primaire en secundaire tarra van Zeeuwse bedrijven zodat er beter gebruik gemaakt wordt van de inhoudsstoffen van deze tarra (valoriseren) om daarmee een bijdrage leveren aan duurzaamheid en hergebruik (biobased economy).

In het tweede halfjaar van 2016 is door FoodDelta Zeeland een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar hergebruik van tarrastromen en de mogelijkheid van verwaarding hiervan.

Voor het eindrapport klik hier