Nieuwe projecten

Op dit moment wordt er gewerkt aan een 2-tal nieuwe projecten rondom de thema’s New Food en nieuwe Zeeuwse ketens. Hierbij zijn onze partners van het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve , de kennisinstellingen HAS en HZ en verschillende bedrijven betrokken. Interesse in deelname in deze projecten of in de resultaten van onze eerdere haalbaarheidsonderzoeken, neemt u dan contact met Ronald de Vos op via email: r.devos@fooddeltazeeland.nl

U heeft een projectidee of wilt een bestaand project verder ontwikkelen? U zoekt nog andere partners in de keten? FoodDelta Zeeland ondersteunt, adviseert en begeleidt met kennisuitwisseling, subsidieadvies en bemiddeling met partners in de ketenvorming.

Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van