Update Project NEW FOOD

Het onderzoek naar New Food binnen Zeeland is opgestart. New Food zijn producten die geheel nieuw zijn of die al langer bestaan maar unieke eigenschappen hebben die steeds belangrijker worden.Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld glutenvrije graansoorten, peulvruchten en bijvoorbeeld wieren en algen. Het onderzoek zit nu in fase 1: een verkenning van deze producten, wie telen ze en wat zijn de mogelijkheden. In fase 2 en 3 zal er verder onderzoek plaatsvinden naar bestaande en nieuwe marktconcepten voor deze New Food’s.

Succesvolle start van Proefproject Zeeuwsche Haver
Een van de deelprojecten binnen het project NEW FOOD is het opzetten van een Glutenarme /vrije keten. Het kleinschalige subproject richt zich op de teelt, opslag en verwerking van glutenarme/vrije gewassen. Projectpartners zijn o.a. Proefboerderij Rusthoeve en de Stichting Op Goede Gronden (OGG).

Het betreft de proefteelt van in eerste instantie het oude ras Zeeuwsche Haver van OGG en vervolgens een onderzoek voor afzet en mogelijke toepassingen (voeding). Ook worden zoveel als mogelijk schakels in de keten met elkaar verbonden. Dit jaar is 500 kilo Zeeuwsche Haver geoogst. OGG was al geruime tijd op zoek naar een Zeeuwse pelmolen. Deze is nu ook gevonden in Koudekerke. Voor de eerste proeven is 30 kg Zeeuwsche haver afgeleverd bij de stenen stellingmolen De Lelie, gebouwd in 1872. Voor het pelproces is veel energie nodig dus het gaat pas lukken bij windkracht 4 – 5, hetgeen in Zeeland geen probleem zou moeten opleveren. Volgende stap is het maken van een Zeeuwse “ZUESLI”, de Zeeuwse variant van muesli. Hiervoor is contact gelegd met verschillende partijen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van