Informatieavond Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling en het bevorderen van leefbaarheid

Binnenkort wordt er weer Europese subsidie beschikbaar gesteld voor projecten die een bijdrage leveren aan de vitalisering van het platteland (POP3-LEADER).Daarom organiseren de Lokale Actie Groepen Zeeuws Vlaanderen en Midden- en Noord- Zeeland een informatieavond voor organisaties, bestuurders, ondernemers en initiatiefnemers om informatie te geven over de mogelijkheid om een project te realiseren met behulp van Europese subsidie. Heeft u ideeën of wilt u meer weten over deze subsidie? U bent van harte welkom!

Wanneer? Woensdag 8 november 2017
van 19.00 tot 21.30 uur
Waar? Dorpshuis De Stadsweide, Stadspolderlaan 1, Kortgene

Wanneer? Dinsdag 14 november 2017
van 19.00 tot 21.30 uur
Waar? ‘t Meulengat, Sint Elisabethlaan 49, Sluiskil

Voor Zeeuws Vlaanderen is € 1.000.000 beschikbaar én voor Midden- en Noord-Zeeland is ook € 1.000.000 beschikbaar, afkomstig van de Europese Unie. Van de Zeeuwse gemeenten en particulieren wordt verwacht dat zij ook mee betalen aan de projectkosten.De subsidies zijn bedoeld voor plattelandsontwikkeling en het bevorderen van de leefbaarheid. Om in aanmerking te komen voor subsidie is het van belang dat de plannen te maken hebben met een van de thema’s uit de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Voor Zeeuws-Vlaanderen zijn deze thema’s: ‘(landbouw)producten uit Zeeuws Vlaanderen’, ‘lerend werken’ en ‘zorg voor de streek’. Voor Midden- en Noord-Zeeland zijn deze thema’s: ‘levende landbouw’, ‘samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme’ en ‘initiatiefkracht burgers’.

Deelname is kosteloos. Aanmelden kan tot 8 november 2017 via
https://www.formdesk.com/provinciezeeland/lag14112017