Aqua Valley Zeeland

Afgelopen zomer is aan de Jacobahaven in Kamperland het Aqua Valley project van start gegaan. Een uniek consortium van aquacultuurbedrijven en onderzoeksinstellingen zal in de komende vier jaar kennis en expertise bundelen om innovaties in de sector te versnellen.

Kennisdeling & open innovatie
Een succesvolle en duurzame aquacultuur onderneming vereist een specifieke kenniscombinatie van technologie, biologie en marktontwikkeling. Alle benodigde kennis vergaren en commercieel toepassen is een lange weg met veel onderzoek- en ontwikkelingswerk en risicovolle investeringen. Door reeds opgedane én nieuwe kennis te bundelen en binnen Aqua Valley op een gestructureerde wijze met elkaar te delen wordt beoogd sneller innovaties te realiseren en succesvol toe te passen. Dat moet uiteindelijk leiden tot een stabiele en renderende aquacultuursector in Zeeland en tevens andere bedrijven inspireren om deel te nemen aan het Aqua Valley cluster.

Projectdeelnemers
Het project bestaat uit vijf aquacultuur ondernemingen: Coöperatieve Fry-Marine, Kingfish Zeeland, Seafarm, Aqua Marine en Green Shrimp Farming Foundation. Daarnaast zijn drie onderzoeksinstellingen betrokken: Stichting Zeeschelp, Hogeschool Zeeland en Wageningen University & Research. De projectsamenwerking staat onder leiding van Marco Dubbeldam van Stichting Zeeschelp met assistentie van Willy Reiniers van de Kamer van Koophandel.

Belangrijk om te vermelden is dat Aqua Valley niet beperkt blijft tot de huidige deelnemers: ‘Het is uitdrukkelijk de bedoeling om andere bedrijven te inspireren om deel te nemen aan het Aqua Valley cluster’.

Geïnteresseerd in deelname aan het project? Neem contact op met Stichting Zeeschelp of Craeghs Consultancy en vraag naar de mogelijkheden!

bron: Craeghs Consultancy – http://craeghs.nl/Klantverhalen/Aqua_Valley/