Zeeland in Stroomversnelling

Onderwijs, overheden en bedrijfsleven in Zeeland werken aan de versterking van de Zeeuwse economie, naar aanleiding van het advies Zeeland in Stroomversnelling (commissie Balkenende).

Naast de grote ‘stroomversnellingsprojecten’, die nu ten uitvoering komen, bleek uit het advies ook dat innovatie in Zeeland een duw in de rug nodig heeft. Daarom kunnen ondernemers vanaf 12 maart 2018 een beroep doen op de subsidie Zeeland in Stroomversnelling. Het is een gezamenlijke regeling waar het Rijk, de Zeeuwse gemeenten en de Provincie aan bijdragen, gecombineerd met het programma van Campus Zeeland. Er is in totaal 3,4 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie vindt u in de folder. In de andere bijlage vindt u een overzicht van andere subsidies en financieringsmogelijkheden voor Zeeuwse ondernemers.

Omdat versterking van de Zeeuwse economie nodig is, is Zeeland ook genoemd in het Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst, waarin middelen gereserveerd zijn voor specifieke kansen en knelpunten in een aantal regio’s. Investeringen zijn nodig om ons vestigingsklimaat op peil te houden. De provincie Zeeland heeft daarvoor dan ook een beroep gedaan op de middelen uit het Regeerakkoord. Afgelopen donderdag kwam minister Schouten met het goede nieuws dat het Rijk 35 miljoen euro reserveert voor Zeeland! We gaan ons inspannen om als regio eenzelfde bedrag op tafel te leggen. De komende maanden worden de projecten die hiervoor in aanmerking komen verder uitgewerkt zodat er rond de zomer duidelijk is hoe het geld precies besteed wordt.

Meer informatie over deze onderwerpen en andere ontwikkelingen leest u in de nieuwsbrief Economische Structuurversterking Zeeland https://voor.zeeland.nl/structuurversterking.