Komt u ook brainstormen over ‘Een leven lang ontwikkelen’?

Woensdag 11 april organiseert FoodDelta Zeeland een brainstormsessie met bedrijven en onderwijs rondom nieuwe vormen van ontwikkeling van menselijke kennis en kunde, broodnodig om de juiste werknemers te binden en te boeien. Nog niet zolang geleden werd door de gezamenlijke topsectoren de zogenaamde ‘human capital roadmap 2016-2020’ opgesteld, waarbij aandacht gevraagd wordt voor een leven lang ontwikkelen. Er wordt een oproep gedaan om regionaal concrete nieuwe samenwerkingsvormen te bedenken waarbij leren, werken en innoveren samengaan.

Tijdens de brainstormsessie gaan we zulke nieuwe samenwerkingsvormen voor Zeeland bedenken. Deze ideeën worden uitgewerkt in een aanvraag voor een haalbaarheidsonderzoek bij het investeringsprogramma “Zeeland in Stroomversnelling” van de provincie Zeeland. We werken dus concreet toe naar de uitvoering van de uitkomst van de brainstorm.

Na een korte inleiding over het concept van ‘learning communities’ zoals bedacht door de topsectoren (u kunt hierover ter voorbereiding ook een rapport vinden op de website van FoodDelta Zeeland), gaan we uiteen in kleine groepen en ontwikkelen we de ideeën. Deze ideeën worden plenair kort toegelicht aan elkaar. FoodDelta Zeeland zal de resultaten verwerken in een aanvraag richting de provincie.

Programma
15.00 uur Ontvangst
15.15 uur Inleiding door Johan Dourleijn, FoodDelta Zeeland
15.35 uur Brainstormsessies in kleine groepen
16.20 uur Plenaire terugkoppeling
17.00 uur Afsluiting met borrel

Graag aanmelden voor vrijdag 6 april – stuur hiervoor een email aan k.witkam@fooddeltazeeland.nl
Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar, vol = vol

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen en de toekomst vorm te geven!

Ik hoop u op 11 april te mogen ontmoeten bij DOK41, Edisonweg 41 te Vlissingen.

Johan Dourleijn
managing director FoodDelta Zeeland