Werkbijeenkomst 16 mei: ‘Uw innovatie in stroomversnelling’

Ondernemers zijn volop bezig met vernieuwing en innovatie in techniek, proces of product en misschien ook wel op sociaal gebied. Om deze innovatie een versnelling te geven nodigen wij ondernemers uit om met elkaar te spreken over innovatiebehoeften en oplossingsrichtingen. Het delen van elkaars ervaringen en het gezamenlijk zoeken naar kansen voor samenwerking staan centraal. Uw innovatie in stroomversnelling!

U bent van harte welkom op deze inspirerende middag in het AgroFood-Centrum te Colijnsplaat.

Programma 16 mei

Inloop vanaf 13:45 uur
We starten om 14:00 uur
-Inleiding
-Innovaties uit Zeeland
-Uiteen in werkgroepen
-Korte rondleiding demovelden Agro
-Plenaire terugkoppeling en discussie over oplossingsrichtingen

Vanaf 17:00 uur napraten met een drankje

Graag aanmelden uiterlijk vrijdag 11 mei via email: aanmelden@fooddeltazeeland.nl

Ik hoop u op 16 mei te mogen ontmoeten bij het AgroFood-Centrum (Rusthoeve), Noordlangeweg 42 Colijnsplaat.

Johan Dourleijn
managing director FoodDelta Zeeland