SAVE THE DATE: 15 NOVEMBER 2018 – Symposium ‘Naar een klimaatbestendige akkerbouw 2025’

Het klimaat is aan het veranderen en dat merken we in de akkerbouw. In het voorjaar manifesteerden stortbuien zich in zuidwest Nederland. Deze extreme wateroverlast zorgde ervoor dat gewassen opnieuw gezaaid en gepoot moesten worden. Daarna werd het droog en hadden we meerdere temperatuurrecords te verwerken. Temperaturen van meer dan 25 en 30 graden kwamen regelmatig en langdurig voor.
Misoogsten van uien, fijne sortering, doorwas in aardappelen, matige suikerbieten en hoge kosten van beregening. Veel problemen stapelen zich nu op.

Misoogsten van uien, fijne sortering, doorwas in aardappelen, matige suikerbieten en hoge kosten van beregening. Veel problemen stapelen zich nu op. Is meer zoet water de oplossing? Vijf keer beregenen en dan nog 18 ton uien? Of percelen aardappelen die niet beregend zijn en toch een redelijke opbrengst geven? Wat kunnen we in de toekomst verwachten en hoe denken we ons hier tegen te wapenen?

Deze vragen staan centraal op het symposium ‘Naar een klimaatbestendige akkerbouw 2025’.
Hier zullen we aan verschillende aspecten aandacht schenken: teelttechniek, veredeling, beschikbaarheid zoet water, opslag zoet water, bodem en meer. U bent van harte welkom om samen met ons bij te dragen aan een oplossing

We hebben een programma met inleidingen van onder andere: LTO Nederland, Wageningen UR, Rabobank Nederland.
Het middagprogramma zal bestaan uit workshops op verschillende bodem, water en teeltmaatregelen.

Definitief programma wordt bekend gemaakt op 15 oktober. U kunt zich nu al aanmelden naar c.vanoers@delphy.nl
Deelname is gratis maar opgave is noodzakelijk. Deelname is beperkt.