SYMPOSIUM op 15 november 2018: ‘Naar een klimaatbestendige akkerbouw 2025’

UITNODIGING
Wordt de toekomst te nat of te droog?

Wat kunnen we in de toekomst verwachten en hoe denken we ons hier tegen te wapenen?

Deze vragen staan centraal op het symposium op 15 november 2018 met als thema

‘Naar een klimaatbestendige akkerbouw 2025’.

Tijdens dit symposium zullen we aandacht schenken aan verschillende aspecten, zoals teelttechniek, veredeling, beschikbaarheid zoet water, opslag zoet water, bodem en meer.

U bent van harte welkom om samen met ons bij te dragen/na te denken/te werken aan een oplossing.
In het ochtendprogramma (zie hiervoor de achterzijde) zijn er drie inspirerende inleiders met kennis van de internationale en landelijke ontwikkelingen in de akkerbouw. Zij kunnen ons handvaten geven aan welke aspecten wij als akkerbouwsector wel zelf kunnen beïnvloeden.
In het middagprogramma maken we de overstap naar praktische oplossingen, gerelateerd aan verschillende thema’s. Dit wordt een interactief programma waarbij we de mening van de bezoeker zeer zullen waarderen en eigenlijk noodzakelijk is. De thema’s die we behandelen zijn:

• Bodem: welke maatregelen zijn mogelijk in het kader van bodembeheer.
• Teeltechniek: welke maatregelen zijn mogelijk op het gebied van teelttechniek en bouwplan.
• Water: welke maatregelen zijn mogelijk op gebied van waterconservering en zoet watervoorziening.
• Praktijk: welke maatregelen kan een akkerbouwer nu al treffen.

Gerrit Hiemstra sluit de dag af. Hij zal op deze ongetwijfeld intensieve en verhitte dag zorgen voor het afkoelmoment.

Programma

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Start ochtendprogramma
• Opening van de dag en welkom door Joris Baecke, voorzitter ZLTO Zeeland.
• Inleiding over visie en klimaatakkoord door Jaap van Wenum (LTO Nederland).
• Inleiding over akkerbouw en veranderd klimaat door Jan Verhagen (Wageningen UR).
• Inleiding over internationale aspect van klimaatverandering door Cees van den Bos (Rabobank Nederland).
• Samenvatting van het ochtendprogramma door Peter de Koeijer, voorzitter Rusthoeve.

Lunch

13.30 Start middagprogramma
• Welke maatregelen passen we toe in het kader van de bodem door Jeroen Willemse (Delphy Akkerbouw ZW).
• Welke maatregelen passen we toe op het gebied van teelttechniek en bouwplan door Anton van der Velde (Delphy Akkerbouw ZW).
• Welke maatregelen op het gebied van waterconservering en zoet watervoorziening zijn praktisch toepasbaar door John Bal (ZLTO).
• Welke maatregelen kan een akkerbouwer nu al treffen door Dingeman Burgers, akkerbouwer in Zevenbergschen Hoek.

15.45 ‘Afkoel’-momentje door Gerrit Hiemstra,
meteoroloog bij het NOS Journaal.

16.15 Wrap up van discussie door het ZAJK.

Afsluiting 16.30 uur.

We ontmoeten u graag op dit symposium !

Locatie:
Proefboerderij Rusthoeve Noordlangeweg 42
4486 PR Colijnsplaat

Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Wel is uw opgave verplicht!
Stuur hiervoor een mail naar : akkerbouw.zw@delphy.nl