Startbijeenkomst scholing operators Foodbedrijven

Op 7 mei kwamen vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar op uitnodiging van FoodDelta Zeeland en Uitzendbureau Action Works. Al snel werd duidelijk dat er bij de aanwezige bedrijven commitment is om verder samen te werken op het gebied van scholing en opleiding.

Uit de bijeenkomst zijn drie ambitielijnen geformuleerd:
1 Het (digitaal) ontsluiten van de voorwaardelijke (veiligheids)cursussen en trainingen in meerdere talen ( Nederlands, Engels, Pools, Roemeens,..) zodat deze ‘just in time’ aan medewerkers kunnen worden aangeboden.

2 Het gezamenlijk ontwikkelen en organiseren van scholing en trainingen t.b.v. medewerkers in de sector. Met als doel medewerkers beter op te leiden en medewerkers carrièreperspectief te bieden in een innovatieve sector. Door samenwerking tussen de bedrijven is maatwerk in de opleidingen mogelijk.

3 Het ontwikkelen van een opleidingshuis voor de aangesloten Foodbedrijven. Dit opleidingshuis is een totaal concept waarin diverse opleidingen en trainingen worden ontwikkeld en verzorgd voor en door de aangesloten bedrijven. Bedrijven bepalen de inhoud en het gewenste niveau van de opleidingen.

Deze drie ambitielijnen worden verder uitgewerkt tot een plan met doelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden binnen een totaal concept van het opleidingshuis.