29 november 2019 Netwerkbijeenkomst FoodDelta Zeeland

Op vrijdag 29 november 2019 vindt de volgende netwerkbijeenkomst van FoodDelta Zeeland plaats.

Het programma:
14.00 uur        Inloop, ontvangst met koffie/thee en Zeeuwse lekkernij
14.30 uur        Welkom door voorzitter, Wilfred van Elzakker
14.35 uur        Update positionering FoodDelta Zeeland, Johan Dourleijn 
15.00 uur        Erfgoed Zeeland, Zeeuwse verhaallijn Food*, Marc Kocken
16.00 uur        Netwerkborrel
17.00 uur        Einde

* Voor het imago en de marketing van Zeeland wordt erfgoed steeds belangrijker. Erfgoed is niet saai of ‘iets van vroeger’. Het heeft juist alles in zich om gasten en inwoners een unieke en waardevolle beleving te bezorgen. Daarom ontwikkelt Marc Kocken (sectorhoofd Erfgoed en Publiek) van Erfgoed Zeeland binnen het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers de zogenaamde Zeeuwse Erfgoedlijnen. Ook food speelt een prominente rol in deze verhaallijnen en tijdens de bijeenkomst zullen we met elkaar van gedachten wisselen hoe we ons erfgoed in food kunnen gebruiken voor onze toekomst als foodsector.

Aanmelden: uiterlijk woensdag 27 november door een email te sturen aan Karin Witkam, emailadres: k.witkam@fooddeltazeeland.nl

Locatie:
Gasterij Schoudee
Schoudeeweg 1
4424 NB Wemeldinge

Foodsector in Zeeland neemt voorproefje op landelijke Dutch Food Week

Op vrijdag 4 oktober heeft de foodsector in Zeeland een voorproefje genomen van de Dutch Food Week 2019. Landelijk gaat de Dutch Food Week (voorheen Dutch Agri Food Week) pas zaterdag 5 oktober van start, maar op deze vrijdagmorgen is er in Zeeland alvast ”voorgeproefd” op een prachtige locatie – in de Burgerzaal van het oude Stadhuis- te Middelburg.

De ochtend werd geopend door Marijn van Son, projectmanager bij FoodDelta Zeeland. Hij lichtte kort het programma toe, de activiteiten in Zeeland en het centrale thema van de Dutch Food Week:

WAT ETEN WE?
-Wat eten we vandaag?
-Wat eten we morgen?
> Een open vraag voor iedereen; een uitnodiging om samen in gesprek te gaan.
> Spreken over vandaag helpt bij bewustwording van morgen.

De volgende spreker was mevrouw Els van Diermen, sectorspecialist Food, Rabobank Utrecht. Haar boeiende presentatie had de titel Welke consumententrends in Food & Agri? En hoe gaan deze leiden tot nieuwe kansen en uitdagingen?


Na mevrouw Van Diermen kwam de heer Martijn Buijsse aan het woord. Hij is werkzaam voor Farmup, professionals met een passie voor landbouw, voedselproductie en ondernemerschap. Zijn presentatie ging over de eiwittransitie en de kansen voor de hele bonenketen in Zeeland. Hoe verzilver je samen die kansen?

Tot slot hebben 3 Zeeuwse foodondernemers verteld over hun product: Hans Everse van Zilt-E Ziltzaam Lekker, Gert Jan Hiel van Zeeuwse Zon Appelsap en Figen Magden van Figen’s Delight. Hun producten én nog een aantal zeeuwse producten waren vervolgens te proeven in een heerlijke Zeeuwse lunch.

Als ‘uitsmijter’ lichtte Frank Wilthagen van het gelijknamige bedrijf op Tholen nog het productieproces van ‘hun*’ nieuwste circulaire vegansnack ‘Krupi Chips‘ toe: interessant, innovatief én duurzaam. Meer lezen >> klik hierhier

* samenwerking Wilthagen en Gro

Als afsluiting van deze inspirerende morgen stond er een heerlijke, Zeeuwse lunch klaar met verrassende gerechtjes van diverse ‘Zeker Zeeuws‘ producten!

4 oktober 2019: Een voorproefje op de Dutch Food Week die op 5 oktober landelijk van start gaat!


Wij nodigen u uit om aanwezig te zijn voor de Opening van de Dutch Food Week in Zeeland op vrijdag 4 oktober a.s. Wij hebben een aantal interessante sprekers in het programma met als centraal thema van de Dutch Food Week  ‘Wat eten we’?

Gastheer voor de opening van editie 2019 is de Gemeente Middelburg, de lokatie waar we u graag verwelkomen is het unieke oude Stadhuis, een 500 jaar oud, laatgotisch monument en thans in gebruik als onderwijslocatie voor University College Roosevelt.

Locatie:
Oude Stadhuis
Lange Noordstraat 1
4331 CB Middelburg
(ingang voorzijde,Markt)


PROGRAMMA

10.00 Ontvangst
10.15 Welkom en toelichting op Dutch Food Week
10.30 Els van Diermen, sectorspecialist Food met een focus Voedselverspilling Rabobank Utrecht
11.15 Martijn Buijsse, adviseur bij FarmUp, over Zeeland Bonenland
12.00 Zeeuwse ondernemers presenteren ons hun Foodproduct
12.15 Netwerkbijeenkomst en ‘we gaan wat eten’
13.00 Einde

In verband met de catering is aanmelding gewenst. Geeft u ons uiterlijk 1 oktober door of u aanwezig bent?

Aanmelden kan door een email te sturen aan k.witkam@fooddeltazeeland.nl. Vermeld daarin de naam van uw bedrijf, met hoeveel personen u komt en uw emailadres.

Graag tot ziens op 4 oktober a.s. in Middelburg.

Team FoodDelta Zeeland

01 oktober 2019: Themabijeenkomst Digitalisering en Robotisering

Graag nodigen we u uit om het zeer belangrijke innovatiethema Digitalisering en Robotisering samen te verkennen en de weg voorwaarts te zoeken.

Hiertoe zal FoodDelta Zeeland deelnemer Schouw Informatisering een inleiding verzorgen waarbij ze inzoomen op digitalisering, business intelligence, internet of things, artificial intelligence, cognitive services en robots. Ze laten zien hoe dit in de praktijk in samenhang kan werken en wat dit kan brengen voor ondernemingen. Ook zal er aandacht zijn voor het praktische ontwikkeltraject en welke stappen er hierbij gezet kunnen worden.

Aanvullend zullen we ook het advies van de SER Zeeland op het gebied van Robotisering, gebaseerd op onderzoek van de HZ University of Applied Sciences, ter sprake brengen.

Veel tijd zal ingeruimd worden voor het onderlinge gesprek, waarbij we duidelijker proberen te krijgen wat de behoeften zijn, wat er al gebeurt en waar de kansen liggen. Met als doel samen concrete vervolgstappen afspreken.

We hopen u te ontmoeten op deze toekomstgerichte bijeenkomst!

De link voor meer informatie: Informatie Themabijeenkomst Digitalisering en Robotisering

Datum: 1 oktober 2019, 15.00 – 18.00 uur
Locatie: PZEM zaal, Dockwize – Edisonweg 41, 4382 NV Vlissingen

Meldt u zich voor 25 september aan door een email te sturen aan k.witkam@fooddeltazeeland.nl

 

FOODDELTA ZEELAND – Groei door Samenwerking

Tijdens de succesvolle netwerkbijeenkomst op dinsdag 25 juni 2019 is door managing director Johan Dourleijn de ambitie van FoodDelta Zeeland toegelicht en heeft hij met trots het ‘ambitieboekje’ FOODDELTA ZEELANDGROEI DOOR SAMENWERKING gepresenteerd.

Klik hier >  FoodDelta_Boekje 148x148_DEF om het boekje te downloaden.

Startbijeenkomst scholing operators Foodbedrijven

Op 7 mei kwamen vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar op uitnodiging van FoodDelta Zeeland en Uitzendbureau Action Works. Al snel werd duidelijk dat er bij de aanwezige bedrijven commitment is om verder samen te werken op het gebied van scholing en opleiding.

Uit de bijeenkomst zijn drie ambitielijnen geformuleerd:
1 Het (digitaal) ontsluiten van de voorwaardelijke (veiligheids)cursussen en trainingen in meerdere talen ( Nederlands, Engels, Pools, Roemeens,..) zodat deze ‘just in time’ aan medewerkers kunnen worden aangeboden.

2 Het gezamenlijk ontwikkelen en organiseren van scholing en trainingen t.b.v. medewerkers in de sector. Met als doel medewerkers beter op te leiden en medewerkers carrièreperspectief te bieden in een innovatieve sector. Door samenwerking tussen de bedrijven is maatwerk in de opleidingen mogelijk.

3 Het ontwikkelen van een opleidingshuis voor de aangesloten Foodbedrijven. Dit opleidingshuis is een totaal concept waarin diverse opleidingen en trainingen worden ontwikkeld en verzorgd voor en door de aangesloten bedrijven. Bedrijven bepalen de inhoud en het gewenste niveau van de opleidingen.

Deze drie ambitielijnen worden verder uitgewerkt tot een plan met doelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden binnen een totaal concept van het opleidingshuis.

Samenwerking in de Groene Delta

Een gezamenlijk project van FoodDelta Zeeland, ZLTO, Scalda en Pontes Scholengroep om te zorgen voor verdere ontwikkeling van het groene onderwijs in Zeeland.

Half miljoen voor verdere ontwikkeling van het groene onderwijs in Zeeland
Vanuit de Regio Deal Zeeland stellen het Rijk en de provincie Zeeland 500.000 euro beschikbaar om een extra impuls te geven aan Samenwerking in de Groene Delta. Dit plan is een gezamenlijk project van Food Delta, ZLTO, Scalda en Pontes Scholengroep om te zorgen voor verdere ontwikkeling van het groene onderwijs in Zeeland en de aansluiting met het bedrijfsleven.

Groen onderwijs hoort thuis in Zeeland. De landbouw en andere groene sectoren zijn van groot belang voor de Zeeuwse economie en de Zeeuwse samenleving. Goed groen onderwijs is in het belang van de hele sector en daarmee van Zeeland als geheel.

De groene sector is volop in ontwikkeling. Technologische vernieuwingen als aquacultuur, precisielandbouw en gebruik van robots of drones bieden nieuwe mogelijkheden. In economisch opzicht zorgen innovatieve ideeën, nieuwe producten en biodiversiteit voor nieuwe mogelijkheden tot samenwerking in de sector. Hiermee groeit ook de behoefte aan goed opgeleide krachten.

Het is belangrijk dat docenten, leerlingen en studenten nieuwe competenties en skills ontwikkelen, zodat er een goede aansluiting is tussen opleiding en de groene praktijk. Het plan Samenwerking in de Groene Delta voorziet in die behoefte.

Crossovers
Aandachtspunten binnen het project Samenwerking in de Groene Delta zijn doorlopende leerlijnen, een gezamenlijke onderzoekskalender en een excellentieprogramma. In de inmiddels opgestarte ontwikkelfase is het onderwijs daadwerkelijk aan de slag met vernieuwing. Zo onderzoeken Scalda en Pontes mogelijke crossovers met opleidingen in andere richtingen, zoals Horeca, Economie en Techniek. Dat gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en brancheorganisaties. De samenwerking in de onderwijskolom (vmbo-mbo-hbo) krijgt verder vorm met het onderzoeken van de mogelijkheden voor één of meer associate degrees.

Holland Paviljoen op IFT 2019 New Orleans

De Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting & Food Expo in de Verenigde Staten is met jaarlijks ruim 20.000 deelnemers de grootste internationale voedings- en technologiebeurs ter wereld.

FME en brancheorganisatie GMV organiseren in 2019 een Holland Paviljoen waarbij zowel de individuele deelnemer als het collectief wordt gepresenteerd. Het Holland paviljoen biedt een unieke en professionele stand met uitstekende mogelijkheden om uw producten en diensten tentoon te stellen en gasten te ontvangen. Je valt gegarandeerd op in de menigte van deze grote beurs. Het voorbereidings- en organisatieproces nemen wij grotendeels uit handen. In samenwerking met de Topsector Agri & Food, de ambassade en het consulaat worden er naast de collectieve beursinzending ook aanvullende activiteiten georganiseerd, zoals een netwerkborrel op het paviljoen.

Kansen
IFT is de beurs voor de wereldwijde voedingsmiddelenindustrie, kennisinfrastructuur en overheden om partijen uit de hele wereld te spreken over de laatste stand van de technologie, regelgeving, innovatie, samenwerking, matchmaking en business ontwikkeling. De beurs wordt gebruikt om kennispartijen aan elkaar te koppelen, kansen voor Nederlandse ondernemers in het buitenland te creëren en is een voedingsbodem voor acquisitie van kennis, handel en investeringen.

Deelnemen aan paviljoen
Wil jij met jouw bedrijf deelnemen aan de IFT met een bedrijfsstand? Dat is mogelijk met een stand van 9m². De kosten bedragen € 9.950,- per stand. Lees meer over de deelnamemogelijkheden. Wil je alleen participeren door middel van een posterpresentatie in de Holland Lounge? Dat is ook mogelijk, bekijk hier voor de mogelijkheden.

Posterpresentatie
Wil je voor een kleine investering ook zichtbaar zijn op de IFT? Maak dan gebruik van een posterpresentatie in het Holland Paviljoen. Ga ja als bezoeker naar de IFT? Dan is dit wellicht een mooie kans om als bedrijf zichtbaar te zijn, een locatie te hebben om gasten te ontvangen en gebruik te maken van alle collectieve promotionele activiteiten. Voor € 2250,- maak je gebruik van dit volledige pakket.

Meer weten? Contact Nicole de Borst van FME: nicole.de.borst@fme.nl

Themabijeenkomst ‘Korte Ketens – op naar een volgend level’

Op weg naar een gezonde voedselketen met lokaal geproduceerde producten in het vak van de supermarkt en systematische en structurele afname van streekproducten door horeca, groothandel en gezondheid organisaties. We weten hoe de Korte Keten werkt, het is nu tijd voor de volgende fase. Samenwerken en technische/logistieke kennis delen – daar gaan we het over hebben. Professionalisering. Wat zijn in Zeeland de volgende stappen?

Twee bevlogen sprekers nemen u graag mee in hun wereld en vertellen uit eigen ervaring hoe zij het hebben aangepakt. Laat u inspireren en motiveren en ga vooral ook het gesprek met hen aan!

PROGRAMMA THEMABIJEENKOMST ‘KORTE KETENS’
15.00 uur         Inloop
15.15 uur         Start programma, 2 sprekers:

DE BOER IN HET SCHAP
Wilfred van Elzakker, commercieel directeur Agrimarkt
WELKE UITDAGINGEN ZIJN ER IN DE VOLGENDE FASE
Drees Peter van den Bosch, mede oprichter Willem&Drees, mede oprichter BeeBox en Task Force Korte Keten

16.30 uur         Discussie en aansluitend drankje en hapje 
17.30 uur         Einde

Locatie:  Gasterij Schoudee, Schoudeeweg 1 te Wemeldinge

U bent van harte welkom op onze 1e themabijeenkomst van dit jaar ‘ Korte Ketens, op naar een volgend level’ op woensdag 27 maart a.s. vanaf 15.00 uur bij Gasterij Schoudee, Schoudeeweg 1 te Wemeldinge.

Vergeet u niet – uiterlijk maandag 25 maart- aan te melden door een email te sturen naar : aanmelden@fooddeltazeeland.nl met vermelding van Naam + aantal personen + Naam bedrijf

Uitnodiging International Food Event 2019 in London, UK

Het Innovatiehuis organiseert op 19 en 20 maart een tweedaagse naar Kent en Londen. Tijdens deze twee dagen zullen we o.a. het International Food Event 2019 te bezoeken, de grootste en meest innovatieve Foodbeurs van de UK.  Daarnaast staan er nog meer interessante onderwerpen op de agenda, zoals netwerken met collega ondernemers uit België, Frankrijk en Engeland en een presentatie over de F&D markt in de UK. 

Datum: 19-20 maart 2019
London, Engeland
Deelname is gratis

Met het ISE Project bieden we Food & Drinks producenten de mogelijkheid om GRATIS mee te gaan naar International Food & Drinks Event (IFE) 2019! Ga samen met bedrijven uit Engeland, Frankrijk en België mee naar dit evenement. Tijdens dit evenement is er volop gelegenheid om te netwerken, te ontdekken wat het ISE Food & Drinks cluster kan betekenen voor jouw bedrijf en brengen we een bezoek aan het International Food & Drinks Event – de grootste en meest innovatieve voedingsbeurs van het Verenigd Koninkrijk.

Programma

Dinsdag 19 maart 2019
13.00 uur Aankomst en lunch in The Chapel Down Winery
13.30 uur Welkom en presentatie ISE Food & Drinks cluster
13.45 uur Keynote: Food & Drinks in de UK
14.30 uur Productpresentaties
15.30 uur International groepssessie
– Wat is het potentieel van uw product in de andere regio’s?
– Advies van collega’s uit die regio’s
– Uitwisselen van leads
17.00 uur Bezoek aan wijngaard en proeverij
18.00 uur Transport naar restaurant
18.30 uur Netwerkdiner
21.00 uur Vervoer terug naar het hotel

Woensdag 20 maart 2019
07.30 uur Ontbijt in het hotel
08.15 uur Vertrek naar IFE beurs
10.00 uur Vrij bezoek aan IFE beurs

IFE staat bol van de innovaties. Kijk, proef, tast en voel revolutionaire nieuwe producten, verruim je netwerk en ontdekt de nieuwste trends. Neem vooraf zeker een kijkje op: https://www.ife.co.uk/whats-on

13.00 uur Netwerklunch
16.00 uur Einde van event / terugreis

Vervoer
Er zal een bus worden geregeld die (afhankelijk van het aantal deelnemers vertrekt vanuit een nader te bepalen locatie in West-Brabant of vanuit Gent/Kortrijk).

Voor meer informatie en aanmeden: https://innovatiehuis.nl/international-food-drinks-event/

Dit evenement is gericht op voedingsbedrijven uit de deelnemende regio’s die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het ISE Food & Drink Cross-Border Cluster. De clusters bieden een forum voor bedrijven en experts uit de 4 ISE-landen (Engeland, Frankrijk, België en Nederland) om een reeks op maat gemaakte evenementen bij te wonen, collega’s te ontmoeten en samen te werken.

Meer informatie over de ISE clusters kun je vinden op: http://www.iseproject.eu/content/ise-clusters