Human Capital Agenda – ‘Learning Communities’

Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van de negen topsectoren. Er zijn veel talentvolle werknemers nodig. Om dit menselijke kapitaal te behouden en te vergroten, stelt elke topsector zijn Human Capital Agenda (HCA) op gericht op de ontwikkeling en aantrekking van talentvolle werknemers.

Sectorale Human Capital Agenda’s
Iedere topsector heeft een Human Capital Agenda; een actieplan om te investeren in zittend en toekomstig personeel. Al deze agenda’s bevatten onder andere een analyse van de behoefte aan Human Capital in de sector, een visie van de topsector op het onderwijs -van vmbo tot wo- en afspraken over bijdragen van onderwijs en bedrijfsleven aan de uitvoering van de Human Capital Agenda.

Overkoepelende Human Capital Roadmap
Voor de topsectoroverstijgende thema’s zoals het opleiden en aantrekken van talentvolle werknemers is in mei 2015 een start gemaakt met de overkoepelende Human Capital Roadmap 2016-2020, geïnitieerd door de boegbeelden van de topsectoren samen met VNO-NCW.

Een leven lang ontwikkelen
Met 20 pilots en 100 partijen (ondernemers, overheden, onderwijs, e.a.) hebben de Topsectoren het belang van doorgaande ontwikkeling van mensen in kaart gebracht. In het advies Learning Communities 2018 – 2021’ pleiten de topsectoren voor de doorontwikkeling van publiek private samenwerkingen tot learning communities waarin leren, werken en innoveren samengaan. Dit is nodig om maatschappelijke uitdagingen goed aan te kunnen gaan en economische kansen te verzilveren. Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek, zegt hierover ’Topsectoren zien in Learning Communities een instrument waarin werken, leren en innoveren verbonden zijn, en hiermee mensen te enthousiasmeren om hun kennis, vaardigheden en talent verder te ontwikkelen.’

Om het advies ‘Learning Communities 2018-2021’ te downloaden, klikt u hier

Zeeland in Stroomversnelling

Onderwijs, overheden en bedrijfsleven in Zeeland werken aan de versterking van de Zeeuwse economie, naar aanleiding van het advies Zeeland in Stroomversnelling (commissie Balkenende).

Naast de grote ‘stroomversnellingsprojecten’, die nu ten uitvoering komen, bleek uit het advies ook dat innovatie in Zeeland een duw in de rug nodig heeft. Daarom kunnen ondernemers vanaf 12 maart 2018 een beroep doen op de subsidie Zeeland in Stroomversnelling. Het is een gezamenlijke regeling waar het Rijk, de Zeeuwse gemeenten en de Provincie aan bijdragen, gecombineerd met het programma van Campus Zeeland. Er is in totaal 3,4 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie vindt u in de folder. In de andere bijlage vindt u een overzicht van andere subsidies en financieringsmogelijkheden voor Zeeuwse ondernemers.

Omdat versterking van de Zeeuwse economie nodig is, is Zeeland ook genoemd in het Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst, waarin middelen gereserveerd zijn voor specifieke kansen en knelpunten in een aantal regio’s. Investeringen zijn nodig om ons vestigingsklimaat op peil te houden. De provincie Zeeland heeft daarvoor dan ook een beroep gedaan op de middelen uit het Regeerakkoord. Afgelopen donderdag kwam minister Schouten met het goede nieuws dat het Rijk 35 miljoen euro reserveert voor Zeeland! We gaan ons inspannen om als regio eenzelfde bedrag op tafel te leggen. De komende maanden worden de projecten die hiervoor in aanmerking komen verder uitgewerkt zodat er rond de zomer duidelijk is hoe het geld precies besteed wordt.

Meer informatie over deze onderwerpen en andere ontwikkelingen leest u in de nieuwsbrief Economische Structuurversterking Zeeland https://voor.zeeland.nl/structuurversterking.

FoodDelta Zeeland en NL-Doet

Op 9 en 10 maart werd in het kader van NL-doet een vrijwilligersactie uitgevoerd door
bewoners en vrijwilligers van de Edelstenenbuurt in de gemeente Middelburg. De bewoners en andere vrijwilligers hebben in de Edelstenenbuurt straat- en tuinvuil opgeruimd om de buurt een beter aanzien te geven. Daarnaast zijn er zogenaamde vierkante meter-tuintjes geïnstalleerd, viooltjes in de tuinen en het openbare groen aangebracht en is er voorlichting gegeven over gezond eten uit deze tuintjes en kweeksets.

Deze vrijwilligersactie werd ondersteund door de Gemeente Middelburg, Woongoed Middelburg,Agrimarkt, Groenrijk en FoodDelta Zeeland.

Gemeente Middelburg ondersteunt deze actie in het kader van haar project De Vitale Revolutie van de wijk Dauwendaele. De gemeente biedt de vrijwilligers afvalcontainers, prikstokken en vierkante meter tuintjes aan.

Woongoed Middelburg gaat in samenwerking met Orionis de buurt en brandgangen opruimen en biedt
om de wijk op te vrolijken viooltjes aan om te plaatsen in de tuinen en openbaar groen.

Agrimarkt stelt zakjes met groentezaden ter beschikking om uit te zaaien in de vierkante meter tuintjes.

Groenrijk levert in samenwerking met de gemeente Middelburg de vierkante meter tuintjes en ook de
potgrond hiervoor. Zie ook: http://www.groenrijkmiddelburg.nl/nieuws/243/kleine-moestuintjesworden-groot

FoodDelta Zeeland geeft samen met BIJT diverse kweeksets uit voor het kweken van gezonde kiemgroente. Met uitleg hoe je eenvoudig gezond kunt eten uit de tuintjes en van de kweeksets. Zie ook
www.bijt.eu.

FoodDelta Zeeland is thematrekker voor gezonde voeding in het project De Vitale Revolutie.

Naast bovengenoemde organisaties en bedrijven zijn ook de ondernemers uit het winkelcentrum Dauwendaele (sponsering van de lunch) en diverse basisscholen betrokken.

Johan Dourleijn nieuwe managing director van FoodDelta Zeeland

Het bestuur van de stichting FoodDelta Zeeland, onder voorzitterschap van Wilfred van Elzakker, heeft Johan Dourleijn per 1 maart 2018 als nieuwe managing director toegevoegd aan het team van de werkorganisatie. Dourleijn volgt daarmee Sabine Verburg op die vorig jaar afscheid nam.

FoodDelta Zeeland is de netwerkorganisatie voor het Zeeuwse foodcluster, waarbij naast het bedrijfsleven ook kennisinstellingen en overheden gerekend worden. FoodDelta Zeeland is daarbij dé katalysator en co-innovator die door verbinding en samenwerking innovatie- en concurrentiekracht realiseert.

Johan Dourleijn is geboren en getogen op Walcheren. Hij heeft als universitair docent gewerkt aan de Wageningen Universiteit en daarna als manager van het onderzoekscentrum van Advanta Seeds b.v. te Rilland. Thans is hij werkzaam als manager onderzoek en ontwikkeling bij bakkerijgrondstoffen-bedrijf Zeelandia H.J. Doeleman b.v. te Zierikzee.

De werkorganisatie van FoodDelta Zeeland bestaat momenteel uit Johan Dourleijn (managing director), Karin Witkam (coördinatie) en Ronald de Vos (projecten). De ambitie is om dit team in de komende jaren uit te breiden en samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden in het Zeeuwse foodcluster de innovatiedoelen te bereiken.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Wilfred van Elzakker, voorzitter

email: voorzitter@fooddeltazeeland.nl

9 maart 2018

Zeeuwse Innovatie monitor

De provincie Zeeland heeft FoodDelta Zeeland opdracht gegeven om het Zeeuwse foodcluster in beeld te brengen en te onderzoeken waar de innovatiebehoefte ligt. Dit is geen langdurige en diepgravende analyse, maar een basis om snel vervolgacties te kunnen nemen.
Daarom houdt FoodDelta Zeeland de komende maanden de Zeeuwse Innovatiemonitor Food. Naast diverse interviews in de verschillende deelsectoren die onze foodcluster rijk is, houden we ook een online enquête. In deze enquête wordt met een aantal meerkeuzevragen een beeld geschetst van de concurrentiekracht (sterktes en zwaktes) en prioriteiten qua vernieuwing. Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat veel mensen deze enquête invullen. Dus als ook u een speler in het Zeeuwse foodcluster (bedrijven, kennisinstellingen en overheden) bent, dan wordt u van harte uitgenodigd om anoniem via onderstaande link mee te doen. Het kost u minder dan een kwartier tijd, en u helpt zo mee de juiste keuzes te maken voor actie! De resultaten worden in juni 2018 geanalyseerd. De uitkomsten worden later natuurlijk met u gedeeld.

Klik HIER voor de enquête

Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Samen maken we het Zeeuwse foodcluster sterker!

Rabobank sluit zich aan bij FoodDelta Zeeland

De Rabobank is een maatschappelijke bank. We willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld. Om die doelen te bereiken, richten we ons op het versterken van de klant en zijn omgeving.

De klant
De klant is de kern van ons bestaan. We zijn er in de eerste plaats om bij te dragen aan zijn ambities. Daarom mikken we op goed klantcontact, een lange relatie, passende producten en diensten. Lees hier over de wisselwerking tussen klant en bank.

Met Bankieren voor Nederland dragen we bij aan een duurzame welvaart en welzijn in Nederland.

Bedrijven
Elke bedrijvenklant heeft zijn eigen specifieke wensen. Daarom besteedt de Rabobank veel aandacht aan deze doelgroep. We delen onze kennis over ondernemerschap. Lees meer.

Met Banking for Food dragen we bij aan een duurzame voedselproductie en voedselzekerheid in de wereld. Wij doen dit in nauwe samenwerking met ons internationale Rural bankbedrijf.

Kijk voor producten en oplossingen ook op onze website www.Rabobank.nl

28/03/2018 – HET EVENT VOOR FOODONDERNEMERS

Gebruikt u als producent van levensmiddelen of ingrediënten plantaardige grondstoffen? Bent u op zoek naar nieuwe product ideeën of wilt u meerwaarde bieden aan plantaardige nevenstromen? Bezoek dan onze bijeenkomst op 28 maart bij Cosun Innovation Center van 14:00 – 17:00.

Tijdens deze bijeenkomst presenteert Food From Food de mogelijkheden voor het ontvangen van subsidies om projecten mee op te starten. Daarnaast geven Cosun en HAS Hogeschool presentaties over toepassingen van plantaardige nevenstromen en vertellen Anne van Rijsingen en Lars Croket meer over hun pilotprojecten wortel en prei.

Programma
13.30 uur: Ontvangst
14.00 uur: Introductie Food From Food project (Toine Hultermans)
14.20 uur: Presentatie Royal Cosun + rondleiding (Arno Pouls)
15.00 uur: Cosun groep toepassingen van plantaardige nevenstromen
15.20 uur: Pauze
15.40 uur: HAS Hogeschool over eiwittransitie en toepassing van plantaardige nevenstromen in voeding (Fred van de Velde)
16.00 uur: Presentatie Food From Food pilotprojecten wortel en prei (Anne van Rijsingen en Lars Croket)
16.30 uur: Brainstorm toepassing plantaardige nevenstromen en mogelijke businesscases
17.15 uur: Netwerkborrel

De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door Food From Food, REWIN en Cosun.

AANMELDEN

Horecabeurs 5 & 6 maart 2018

Op 5 en 6 maart vindt de Horecabeurs plaats in de Zeelandhallen te Goes.

Ook FoodDelta Zeeland/Proef & Beleef Zeeland is daarbij van de partij! U wordt van harte uitgenodigd onze stand te bezoeken en ideeën met ons uit te wisselen. We vertellen u graag over de nieuwste ontwikkelingen zoals het project de Zeeuwse Innovatiemonitor Food. Een project waarbij innovatie en vernieuwing van u als food-ondernemer centraal staan!

Daarnaast organiseert FoodDelta Zeeland in samenwerking met Ondernemerscoöperatie Zeker Zeeuws op maandag 5 maart een netwerkbijeenkomst waarvoor we u van harte uitnodigen. Deze netwerkbijeenkomst vindt plaats op het Zeker Zeeuws Proef & Beleef plein en start om 16.15 uur waarbij ook gedeputeerde Jo-Annes de Bat aanwezig is.

Meld u hier aan voor de netwerkbijeenkomst

U vindt de FoodDelta Zeeland/Proef & Beleef Zeeland stand 700 in de WESTERSCHELDEHAL

Programma maandag 5 maart:
16.00 uur Ontvangst
16.15 uur Welkom door Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct
16.30 uur Uitreiking Zeker Zeeuws® certificaten
17.00 uur Netwerkborrel

Nieuwe Kennis- en Innovatieagenda

Landbouw en voeding is wereldwijd een groeisector met grote maatschappelijke uitdagingen en belangrijke economische kansen. In 2050 moeten 9 miljard mensen worden gevoed. Tegelijkertijd neemt de beschikbare hoeveelheid landbouwgrond af, worden grondstoffen als water en energie steeds schaarser en moet de uitstoot aan broeikasgassen omlaag. De Topsector Agri & Food wil de vooraanstaande positie die Nederland wereldwijd op dit terrein inneemt verder uitbouwen en versterken. De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 geeft richting aan de inzet van middelen voor onderzoek en innovatie in de komende jaren. Vijf kernthema’s staan daarbij centraal: (1) gezond en veilig voedsel, (2) klimaatneutraal geproduceerd, (3) in circulaire systemen, (4) met inzet van slimme technologie en (5) aangestuurd door consument en maatschappij. Op basis van deze agenda kunnen partijen projectvoorstellen indienen voor financiering.

Meer focus en samenhang
De agenda is tot stand gekomen met brede input vanuit de ‘gouden driehoek’ van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarbij is ingezet op meer focus om de krachten te bundelen en de beperkt beschikbare middelen aan te wenden voor zaken, waarvan we met elkaar inschatten dat die er echt toe gaan doen. De grote uitdaging is om de groeiende wereldbevolking te voorzien van voldoende, lekker, gezond en veilig voedsel. Dat staat dan ook centraal in de agenda. Daarbij is het nodig de invloed van de productie op klimaat, milieu, water en natuur te minimaliseren. Daartoe is extra inzet nodig op het beter benutten van de beschikbare grond en grondstoffen met nieuwe kennis en moderne technologie. Tevens dienen bijproducten en reststromen, zoals dierlijke mest, beter te worden benut en omgezet in waardevolle grondstoffen voor een circulaire economie.

Aalt Dijkhuizen, voorzitter Topsector Agri & Food: “De Nederlandse sector is toonaangevend in de wereld. Met nieuwe kennis en slimme technologie zijn verdere verbeteringen mogelijk en ook nodig. Daarbij leggen we de meetlat hoog door te streven naar klimaatneutrale productie en circulaire systemen. Daarmee sluiten we naadloos aan op de ambities in het Regeerakkoord van Rutte III”.

Budget en projecten
De Topsector organiseert jaarlijks (in maart) een oproep voor het indienen van publiek-private projecten met een toegepast karakter, die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda. Hiervoor is in totaal rond 35 miljoen euro beschikbaar van de overheid (voornamelijk in de vorm van onderzoekscapaciteit bij Wageningen Research), wat in de projecten minimaal verdubbeld moet worden door het bedrijfsleven. Daarnaast kan de Topsector meedingen met projecten naar ruim 50 miljoen euro die de overheid specifiek beschikbaar stelt voor het MKB. Tot slot is er – via NWO – 100 miljoen euro beschikbaar voor fundamenteel onderzoek binnen de Topsectoren. Gezien de prioriteiten in het Regeerakkoord is de verwachting, dat deze financiële middelen voor de Topsector Agri & Food de komende jaren zullen toenemen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Topsector Agri & Food op www.topsectoragrifood.nl.

Bekijk de volledige Kennis- en Innovatieagenda.

Bron:
GMV facilitation food & Topsector Agri & Food (2018)

Zeeuwse voedselteelt moet slimmer

Dankzij een sterke akkerbouw, voedselverwerkende bedrijven én havens met grote logistieke spelers, heeft Zeeland zich ontpopt tot de voedseldelta van Noordwest-Europa. Het gros van de producten – van mosselen, uien, aardappelen tot friet – wordt geëxporteerd.

De totale foodsector is inmiddels goed voor een marktwaarde van 1,7 miljard euro en een toegevoegde waarde van 800 miljoen euro. Vijftien procent van de Zeeuwse beroepsbevolking werkt in de voedselsector. Om die koppositie vast te houden, moeten boeren, vissers en procesindustrie blijven vernieuwen én samenwerken. Dat gaat ook gebeuren, blijkt uit de agenda Voedselrijk Zeeland 2018 van de provincie.

Inmiddels zit iedereen die bij in Zeeland geteeld en verwerkt voedsel betrokken is, onder de paraplu van FoodDelta Zeeland. Dat telt tweehonderd leden, van ondernemers, kennisinstellingen tot overheid. Ze koesteren twee hoofddoelen: slimmer én duurzamer produceren. Als het (milieu)winst oplevert, doe je het samen.

Wat staat er dit jaar op de agenda voor de akkerbouw?
Duurzaamheid en energiebesparing zijn wel de thema’s. Door de extreme weersituaties is het van belang dat er meer bodemleven in de bodem komt. Daardoor wordt water langer vastgehouden, en als het regent, zit er meer zuurstof in de grond. Een gezonde bodem kan klimaatinvloeden bufferen en biodiversiteit verbeteren. ZLTO-landbouwvoorman Joris Baecke zegt dat de landbouw oplossingen voor een aantal grote maatschappelijke thema’s heeft: voedselzekerheid en klimaatverandering. Je kunt klimaatdoelstellingen deels halen door meer koolstofdioxide (CO2) vast te leggen in de bodem. Dat remt de opwarming van de aarde. En door koolstof aan de bodem toe te voegen, wordt de grond vruchtbaarder en is die makkelijker te bewerken.

Daarnaast blijft onderzoek naar nieuwe, profijtelijke teelten van belang. Dat gebeurt onder meer in de biobased proeftuinen bij agrarisch kennis- en innovatiecentrum Rusthoeve in Colijnsplaat, dat een sterk kennisbastion voor nieuwe teelten is geworden. Denk aan exotische gewassen zoals zoete aardappel, honingbes, yacon, quinoa, maar ook aan soja, waarmee de CZAV experimenteert. Ook de teelt van zeewier is in opmars.

Ook slimme landbouw met sensoren, drones en andere digitale middelen blijft in 2018 een speerpunt.

En wat voor de fruitteelt?
Zoet water is een probleem. Slechts voor 200 van de 6.000 hectare is zoet water in de buurt beschikbaar. De provincie Zeeland wil dan ook de uitbreiding van zoetwatervoorzieningen onderzoeken. Daarnaast loopt er dit jaar een Vlaams-Nederlands onderzoek naar een betere bestuiving in de fruitteelt, onder meer door nestblokken voor insecten in boomgaarden neer te zetten.

Welke onderwerpen spelen in de visserij?
De provincie lobbyt vooral om de gevolgen van de aanlandplicht en verder ook de Brexit te verzachten. Ook maakt ze zich sterk voor behoud van de pulsvisserij.

Naast duurzame visserij ondersteunt de provincie (ook financieel) Aqua Valley, waarin vijf bedrijven (waaronder de nieuw indoorkwekerij Kingfish Zeeland) en twee kennisinstellingen samenwerken. Verder wordt onderzocht of een kreeftenveiling in Yerseke haalbaar is.

Bron: PZC, 16 januari 2018