Zeeuwse Innovatie monitor

De provincie Zeeland heeft FoodDelta Zeeland opdracht gegeven om het Zeeuwse foodcluster in beeld te brengen en te onderzoeken waar de innovatiebehoefte ligt. Dit is geen langdurige en diepgravende analyse, maar een basis om snel vervolgacties te kunnen nemen.
Daarom houdt FoodDelta Zeeland de komende maanden de Zeeuwse Innovatiemonitor Food. Naast diverse interviews in de verschillende deelsectoren die onze foodcluster rijk is, houden we ook een online enquête. In deze enquête wordt met een aantal meerkeuzevragen een beeld geschetst van de concurrentiekracht (sterktes en zwaktes) en prioriteiten qua vernieuwing. Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat veel mensen deze enquête invullen. Dus als ook u een speler in het Zeeuwse foodcluster (bedrijven, kennisinstellingen en overheden) bent, dan wordt u van harte uitgenodigd om anoniem via onderstaande link mee te doen. Het kost u minder dan een kwartier tijd, en u helpt zo mee de juiste keuzes te maken voor actie! De resultaten worden in juni 2018 geanalyseerd. De uitkomsten worden later natuurlijk met u gedeeld.

Klik HIER voor de enquête

Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Samen maken we het Zeeuwse foodcluster sterker!

Rabobank sluit zich aan bij FoodDelta Zeeland

De Rabobank is een maatschappelijke bank. We willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld. Om die doelen te bereiken, richten we ons op het versterken van de klant en zijn omgeving.

De klant
De klant is de kern van ons bestaan. We zijn er in de eerste plaats om bij te dragen aan zijn ambities. Daarom mikken we op goed klantcontact, een lange relatie, passende producten en diensten. Lees hier over de wisselwerking tussen klant en bank.

Met Bankieren voor Nederland dragen we bij aan een duurzame welvaart en welzijn in Nederland.

Bedrijven
Elke bedrijvenklant heeft zijn eigen specifieke wensen. Daarom besteedt de Rabobank veel aandacht aan deze doelgroep. We delen onze kennis over ondernemerschap. Lees meer.

Met Banking for Food dragen we bij aan een duurzame voedselproductie en voedselzekerheid in de wereld. Wij doen dit in nauwe samenwerking met ons internationale Rural bankbedrijf.

Kijk voor producten en oplossingen ook op onze website www.Rabobank.nl

28/03/2018 – HET EVENT VOOR FOODONDERNEMERS

Gebruikt u als producent van levensmiddelen of ingrediënten plantaardige grondstoffen? Bent u op zoek naar nieuwe product ideeën of wilt u meerwaarde bieden aan plantaardige nevenstromen? Bezoek dan onze bijeenkomst op 28 maart bij Cosun Innovation Center van 14:00 – 17:00.

Tijdens deze bijeenkomst presenteert Food From Food de mogelijkheden voor het ontvangen van subsidies om projecten mee op te starten. Daarnaast geven Cosun en HAS Hogeschool presentaties over toepassingen van plantaardige nevenstromen en vertellen Anne van Rijsingen en Lars Croket meer over hun pilotprojecten wortel en prei.

Programma
13.30 uur: Ontvangst
14.00 uur: Introductie Food From Food project (Toine Hultermans)
14.20 uur: Presentatie Royal Cosun + rondleiding (Arno Pouls)
15.00 uur: Cosun groep toepassingen van plantaardige nevenstromen
15.20 uur: Pauze
15.40 uur: HAS Hogeschool over eiwittransitie en toepassing van plantaardige nevenstromen in voeding (Fred van de Velde)
16.00 uur: Presentatie Food From Food pilotprojecten wortel en prei (Anne van Rijsingen en Lars Croket)
16.30 uur: Brainstorm toepassing plantaardige nevenstromen en mogelijke businesscases
17.15 uur: Netwerkborrel

De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door Food From Food, REWIN en Cosun.

AANMELDEN

Horecabeurs 5 & 6 maart 2018

Op 5 en 6 maart vindt de Horecabeurs plaats in de Zeelandhallen te Goes.

Ook FoodDelta Zeeland/Proef & Beleef Zeeland is daarbij van de partij! U wordt van harte uitgenodigd onze stand te bezoeken en ideeën met ons uit te wisselen. We vertellen u graag over de nieuwste ontwikkelingen zoals het project de Zeeuwse Innovatiemonitor Food. Een project waarbij innovatie en vernieuwing van u als food-ondernemer centraal staan!

Daarnaast organiseert FoodDelta Zeeland in samenwerking met Ondernemerscoöperatie Zeker Zeeuws op maandag 5 maart een netwerkbijeenkomst waarvoor we u van harte uitnodigen. Deze netwerkbijeenkomst vindt plaats op het Zeker Zeeuws Proef & Beleef plein en start om 16.15 uur waarbij ook gedeputeerde Jo-Annes de Bat aanwezig is.

Meld u hier aan voor de netwerkbijeenkomst

U vindt de FoodDelta Zeeland/Proef & Beleef Zeeland stand 700 in de WESTERSCHELDEHAL

Programma maandag 5 maart:
16.00 uur Ontvangst
16.15 uur Welkom door Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct
16.30 uur Uitreiking Zeker Zeeuws® certificaten
17.00 uur Netwerkborrel

Nieuwe Kennis- en Innovatieagenda

Landbouw en voeding is wereldwijd een groeisector met grote maatschappelijke uitdagingen en belangrijke economische kansen. In 2050 moeten 9 miljard mensen worden gevoed. Tegelijkertijd neemt de beschikbare hoeveelheid landbouwgrond af, worden grondstoffen als water en energie steeds schaarser en moet de uitstoot aan broeikasgassen omlaag. De Topsector Agri & Food wil de vooraanstaande positie die Nederland wereldwijd op dit terrein inneemt verder uitbouwen en versterken. De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 geeft richting aan de inzet van middelen voor onderzoek en innovatie in de komende jaren. Vijf kernthema’s staan daarbij centraal: (1) gezond en veilig voedsel, (2) klimaatneutraal geproduceerd, (3) in circulaire systemen, (4) met inzet van slimme technologie en (5) aangestuurd door consument en maatschappij. Op basis van deze agenda kunnen partijen projectvoorstellen indienen voor financiering.

Meer focus en samenhang
De agenda is tot stand gekomen met brede input vanuit de ‘gouden driehoek’ van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarbij is ingezet op meer focus om de krachten te bundelen en de beperkt beschikbare middelen aan te wenden voor zaken, waarvan we met elkaar inschatten dat die er echt toe gaan doen. De grote uitdaging is om de groeiende wereldbevolking te voorzien van voldoende, lekker, gezond en veilig voedsel. Dat staat dan ook centraal in de agenda. Daarbij is het nodig de invloed van de productie op klimaat, milieu, water en natuur te minimaliseren. Daartoe is extra inzet nodig op het beter benutten van de beschikbare grond en grondstoffen met nieuwe kennis en moderne technologie. Tevens dienen bijproducten en reststromen, zoals dierlijke mest, beter te worden benut en omgezet in waardevolle grondstoffen voor een circulaire economie.

Aalt Dijkhuizen, voorzitter Topsector Agri & Food: “De Nederlandse sector is toonaangevend in de wereld. Met nieuwe kennis en slimme technologie zijn verdere verbeteringen mogelijk en ook nodig. Daarbij leggen we de meetlat hoog door te streven naar klimaatneutrale productie en circulaire systemen. Daarmee sluiten we naadloos aan op de ambities in het Regeerakkoord van Rutte III”.

Budget en projecten
De Topsector organiseert jaarlijks (in maart) een oproep voor het indienen van publiek-private projecten met een toegepast karakter, die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda. Hiervoor is in totaal rond 35 miljoen euro beschikbaar van de overheid (voornamelijk in de vorm van onderzoekscapaciteit bij Wageningen Research), wat in de projecten minimaal verdubbeld moet worden door het bedrijfsleven. Daarnaast kan de Topsector meedingen met projecten naar ruim 50 miljoen euro die de overheid specifiek beschikbaar stelt voor het MKB. Tot slot is er – via NWO – 100 miljoen euro beschikbaar voor fundamenteel onderzoek binnen de Topsectoren. Gezien de prioriteiten in het Regeerakkoord is de verwachting, dat deze financiële middelen voor de Topsector Agri & Food de komende jaren zullen toenemen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Topsector Agri & Food op www.topsectoragrifood.nl.

Bekijk de volledige Kennis- en Innovatieagenda.

Bron:
GMV facilitation food & Topsector Agri & Food (2018)

Zeeuwse voedselteelt moet slimmer

Dankzij een sterke akkerbouw, voedselverwerkende bedrijven én havens met grote logistieke spelers, heeft Zeeland zich ontpopt tot de voedseldelta van Noordwest-Europa. Het gros van de producten – van mosselen, uien, aardappelen tot friet – wordt geëxporteerd.

De totale foodsector is inmiddels goed voor een marktwaarde van 1,7 miljard euro en een toegevoegde waarde van 800 miljoen euro. Vijftien procent van de Zeeuwse beroepsbevolking werkt in de voedselsector. Om die koppositie vast te houden, moeten boeren, vissers en procesindustrie blijven vernieuwen én samenwerken. Dat gaat ook gebeuren, blijkt uit de agenda Voedselrijk Zeeland 2018 van de provincie.

Inmiddels zit iedereen die bij in Zeeland geteeld en verwerkt voedsel betrokken is, onder de paraplu van FoodDelta Zeeland. Dat telt tweehonderd leden, van ondernemers, kennisinstellingen tot overheid. Ze koesteren twee hoofddoelen: slimmer én duurzamer produceren. Als het (milieu)winst oplevert, doe je het samen.

Wat staat er dit jaar op de agenda voor de akkerbouw?
Duurzaamheid en energiebesparing zijn wel de thema’s. Door de extreme weersituaties is het van belang dat er meer bodemleven in de bodem komt. Daardoor wordt water langer vastgehouden, en als het regent, zit er meer zuurstof in de grond. Een gezonde bodem kan klimaatinvloeden bufferen en biodiversiteit verbeteren. ZLTO-landbouwvoorman Joris Baecke zegt dat de landbouw oplossingen voor een aantal grote maatschappelijke thema’s heeft: voedselzekerheid en klimaatverandering. Je kunt klimaatdoelstellingen deels halen door meer koolstofdioxide (CO2) vast te leggen in de bodem. Dat remt de opwarming van de aarde. En door koolstof aan de bodem toe te voegen, wordt de grond vruchtbaarder en is die makkelijker te bewerken.

Daarnaast blijft onderzoek naar nieuwe, profijtelijke teelten van belang. Dat gebeurt onder meer in de biobased proeftuinen bij agrarisch kennis- en innovatiecentrum Rusthoeve in Colijnsplaat, dat een sterk kennisbastion voor nieuwe teelten is geworden. Denk aan exotische gewassen zoals zoete aardappel, honingbes, yacon, quinoa, maar ook aan soja, waarmee de CZAV experimenteert. Ook de teelt van zeewier is in opmars.

Ook slimme landbouw met sensoren, drones en andere digitale middelen blijft in 2018 een speerpunt.

En wat voor de fruitteelt?
Zoet water is een probleem. Slechts voor 200 van de 6.000 hectare is zoet water in de buurt beschikbaar. De provincie Zeeland wil dan ook de uitbreiding van zoetwatervoorzieningen onderzoeken. Daarnaast loopt er dit jaar een Vlaams-Nederlands onderzoek naar een betere bestuiving in de fruitteelt, onder meer door nestblokken voor insecten in boomgaarden neer te zetten.

Welke onderwerpen spelen in de visserij?
De provincie lobbyt vooral om de gevolgen van de aanlandplicht en verder ook de Brexit te verzachten. Ook maakt ze zich sterk voor behoud van de pulsvisserij.

Naast duurzame visserij ondersteunt de provincie (ook financieel) Aqua Valley, waarin vijf bedrijven (waaronder de nieuw indoorkwekerij Kingfish Zeeland) en twee kennisinstellingen samenwerken. Verder wordt onderzocht of een kreeftenveiling in Yerseke haalbaar is.

Bron: PZC, 16 januari 2018

HAS Food Experience op dinsdag 30 januari 2018

Op dinsdag 30 januari 2018 opent HAS Hogeschool voor de 10e keer haar deuren voor de HAS Food Experience. Tijdens deze 10e editie presenteren ruim 200 4e-jaars HAS-studenten hun innovaties die oplossingen bieden voor Today’s Food Challenges!

Ruim 200 HAS studenten tonen hun afstudeerproject in het food- of agrodomein, uiteenlopend van innovatieve food concepten tot visies over de toekomst van food, van reststroomreductie tot proceskundige validaties, van kwaliteitsprojecten tot nieuwe verpakkingsmogelijkheden en van nieuwe producten en marktbenaderingen tot start up food ondernemers.

Heeft u interesse om de HAS Food Experience mede mogelijk te maken door middel van een partnership of sponsering? Bekijk dan deze pagina voor de opties.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de HAS Food Experience

FoodDelta Zeeland als katalysator van de Zeeuwse foodsector

“Ontwikkelingen gaan razendsnel. We zien dat sommige mkb-bedrijven het niet kunnen bijbenen, te weinig innoveren. Daarom moeten we samen zaken slimmer en duurzamer aanpakken”, zei voorzitter Wilfred van Elzakker van FoodDelta Zeeland tijdens de netwerkbijeenkomst FoodDelta Zeeland 2.0. Het thema was ‘In de versnelling’. De organisatie heeft een netwerk van 200 leden, een groot deel van de Zeeuwse foodsector maar het doel is om samen nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.

Onrustig
Food, foodproductie, verwerking en handel hoort van oudsher bij het Zeeuwse DNA, in de laatste jaren kwamen daar culinaire sterren (Zeeland heeft het meest aantal Michelinsterren-restaurants van Nederland en staat bekend om de culinaire hoogstandjes met veelal met lokale topproducten) en innovaties, zoals het telen van kiwi bes, zoete aardappel en zeewierproductie, bij. Maar hoewel de seinen op groen staan, zijn de wateren in de toekomst onrustig. Zowel Rob Morren, sectorbankier Food van Abn Amro en als Wilfred maakten dat afgelopen week nog eens duidelijk, tijdens de netwerkbijeenkomst van FoodDelta Zeeland.

Projecten
Innovatie is de toekomst en de geüpgraded versie van FoodDelta Zeeland wil daarin de katalysator zijn. “Er is geen andere organisatie die de Zeeuwse schakels in de (inter)nationale voedselketens als kennisgebied, uitgangspunt en focus heeft”, benadrukte Wilfred. In de afgelopen jaren zijn een viertal concrete projecten uitgevoerd op aanvraag van aangesloten bedrijven. Big data was een van de projecten. Big data gaan een grote rol spelen in de keten maar wat heb je er precies aan en hoe analyseer je de data. Andere projecten in de afgelopen jaren waren Gebruik van reststromen, New Food (kiwi bes en zoete aardappel) en Korte ketens. Deze aanpak waarbij nauw samengewerkt wordt met het Agri & Foodcentrum Colijnsplaat, wil FoodDelta Zeeland komend jaar voortzetten. Bedrijven kunnen onderzoeksvragen indienen voor nieuwe producten, nieuwe product marktcombinaties en traceerbaarheid in de keten.

Innovatie
Om de ambities op het gebied van innovatie concreet te maken gaat FoodDelta Zeeland een nulmeting uitvoeren waarbij de kansen en behoeften van alle food gerelateerde bedrijven in Zeeland in kaar worden gebracht. Daarnaast zoeken ze de samenwerking op met opleidingsinstituten die zich verdiepen in innovatiemanagement.

Zeeland
Een ander belangrijk thema is de verbinding in en met Zeeland. Het intensiveren van de Zeeuwse ketens op het vlak van productie, logistiek, arbeid, commercie, internationalisering en circulaire economie maar ook door het vergroten van de zichtbaarheid van het Zeeuwse foodcluster en Proef en Beleef door branding en beleving bijvoorbeeld tijdens de Dutch Agri Food week maar ook door samenwerking te zoeken met de VVV.

bron: www.agf.nl
Auteur: Marjet Lubbers

Presentaties:

Wilfred van Elzakker – FDZ bijeenkomst 30nov17

Rob Morren – Presentatie ABN-AMRO FoodDelta Zeeland

Netwerkbijeenkomst FoodDelta Zeeland 2.0 – in de versnelling!

Op donderdag 30 november a.s. willen wij onze deelnemers en overige genodigden op de hoogte brengen van onze ambities en plannen voor 2018 en later tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst bij Gasterij Schoudee te Wemeldinge.

FoodDelta Zeeland wil zich verder ontwikkelen als dé katalysator en co-innovator op het gebied van food. Met onze achterban van foodbedrijven en het grote netwerk kunnen en willen wij een belangrijke rol spelen bij het verbinden van overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Dit om met elkaar te innoveren en ‘alive and kicking’ te blijven als Zeeuwse regio.

Onze achterban van bedrijven in food is belangrijk voor ons: tenslotte zijn zij ‘FoodDelta Zeeland’. Wij willen graag met u in gesprek gaan: wát is belangrijk voor u als ondernemer en wat kan FoodDelta Zeeland/uw collega-ondernemers hierin betekenen?

Op deze avond zal de heer Rob Morren, sectorbanker Food bij ABN-AMRO een presentatie geven over ‘’ontwikkeling consument, retailer, ontwikkeling promotiedruk, dynamiek markt (o.a. fusies & overnames) duurzaamheid en circulariteit, digitalisering en hoe wij denken dat ondernemers in de food kunnen voorsorteren op gezonde toekomst.”

Voor de volledige uitnodiging, inclusief programma, klikt u hier