De foodsector is en blijft van groot belang voor de Zeeuwse economie. De bedrijven in de sector vertegenwoordigen naar schatting maar liefst 1,7 miljard euro productiewaarde, 800 miljoen euro toegevoegde waarde en 15% van de werkgelegenheid in onze provincie.

Het Zeeuwse Food Cluster: FoodDelta Zeeland

FoodDelta Zeeland heeft het nadrukkelijk doel het bevorderen van groei in productie, verwerking, handel en consumptie van foodproducten. Daarbij zijn innovatief vermogen, toegevoegde waarde en duurzaamheid leidraad.

Samenwerking met en crossovers van agrarische sector en de schaal-en schelpdierensector met andere sectoren staan bij het Zeeuwse foodcluster centraal. Wij werken eraan dat in 2020 een sterke groei is gerealiseerd in aard, omvang en positionering. Door slimme verbindingen, samenwerking en een gebiedsgerichte en/of sector overstijgende aanpak worden gezamenlijke belangen gediend maar kunnen ook individuele doelstellingen van bedrijven beter en sneller gerealiseerd worden.

Het Foodcluster is een belangrijke factor voor de Zeeuwse economie, (inter)nationale positionering en branding van Zeeland. Food, foodproductie, verwerking en handel hoort van oudsher bij het Zeeuwse DNA. De laatste jaren zijn aan dat Zeeuwse DNA  de culinaire sterren en de innovaties toegevoegd. In deze combinaties biedt het kansen in tijden dat de vitaliteit van de Zeeuwse economie onder druk staat. Het cluster verbindt de opgaven van de versterking van de regionale economie aan de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid met een excellente branding. 

FoodDelta Zeeland Thema’s
De activiteiten van FoodDelta Zeeland zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:

Zeeuwse Ketens Intensivering van samenwerking in eigen en met andere ketens op het vlak van productie, logistiek, arbeid, commercie, internationalisering en circulaire economie

Branding & Beleving Promotie en vergroting van de zichtbaarheid van het Zeeuwse foodcluster en het Zeker Zeeuws® Streekkeurmerk

Innovatie & Kennis Kennisdeling en –ontwikkeling via het Innovatieloket, FoodDelta Academy-masterclasses en Campus Zeeland

Circulaire Economie Bevordering van duurzamere productie- en verwerking. Gebruik maken van restenergie en reststoffen

Voeding & Gezondheid Vergroting van de voedselveiligheid en traceerbaarheid van producten voor zowel consument als keten