Agenda - FoodDelta Zeeland

Agenda


Overzicht van komende activiteiten


Overzicht van de afgelopen activiteiten

Startbijeenkomst project Attracting Young Food Professionals

7 juli 2022

Het project Attracting Young Food Professionals is van start!
Veertien jonge professionals uit de Zeeuwse voedselproducerende keten komen op 7 juli voor het eerst bijeen op Hof Olmenstein.
Zij gaan de komende anderhalf jaar met elkaar aan de slag om te experimenteren met nieuwe vormen om er jonge collega’s bij te krijgen.

Protein Delta Zeeland op Floriade

5 juli 2022

Zeeuwse bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken samen aan vernieuwing van het voedselsysteem in het innovatienetwerk FoodDelta Zeeland. Met betrekking tot de eiwittransitie bouwen ze aan hun gezamenlijke ambitie Protein Delta Zeeland. In de hele keten van uitgangsmaterialen t/m winkels en restaurants wordt geïnnoveerd om duurzame plantaardige, mariene en schimmeleiwitten op het bord van de consument te krijgen.

Bijeenkomst Regionale Foodketens

7 april 2022

Voor Zeeland als geheel is een transitie naar meer regionale voedselsystemen een belangrijk thema en passend bij de provinciale ontwikkeling. Om dit te ondersteunen is het onze bedoeling om een structureel provinciaal netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden te laten ontstaan rondom het specifieke onderwerp ‘regionale foodketens’.

Themabijeenkomst Vinden en binden van medewerkers

14 oktober 2021

Het vinden en binden van medewerkers staat hoog op de agenda van Zeeuwse foodbedrijven. Binnen het innovatienetwerk FoodDelta Zeeland zoeken we vernieuwende manieren om dit met elkaar te realiseren.

Dutch Food Week 2021 in Zeeland

9 oktober 2021

Dutch Food Week 2021 in Zeeland

Online Themabijeenkomst Verandering van spijs doet eten

15 juni 2021

Verandering van spijs doet eten - afstemming tussen vraag en aanbod in de regio.
Om een regionaal voedsel systeem te realiseren is groei in regionale afzet noodzakelijk. Regionale afzet kan echt gaan groeien als er meer vraaggestuurd en met meer variatie geteeld gaat worden door innovatieve teelttechnieken toe te passen.

Online Themabijeenkomst Procesoperator Food

14 april 2021

Scalda gaat een nieuwe MBO-opleiding Procesoperator Food ontwikkelen en wil dat graag samen doen met het bedrijfsleven.

Online bijeenkomst Korte Ketens

13 april 2021

Kansen voor korte voedselketens Zeeland
Afgelopen jaar stegen de verkopen van producenten aan consumenten via slechts één tussenschakel zoals bijvoorbeeld horeca en retail naar 1,2 miljard. Pik jij hier een graantje van mee? Laat je inspireren!

Online voorlichting / webinar voor AD Food & Gastronomy

1 april 2021

De bewustwording van voeding neemt toe en dat biedt volop kansen voor nieuwe concepten in de gastronomie. Zie jij kansen voor een hip restaurant door een biologisch en streekgebonden menu op te stellen? Of werk je een compleet concept uit voor een super markt to go? Ben jij de professional die straks nieuwe foodconcepten ontwikkelt en op de markt zet? Kies dan voor de opleiding Food & Gastronomy!

Online Themabijeenkomst Verwaarden van Nevenstromen

23 maart 2021

Online Themabijeenkomst Verwaarden van Nevenstromen

Online Themabijeenkomst Slimme Ketensamenwerking in food

11 maart 2021

Online Themabijeenkomst Slimme Ketensamenwerking

Online Themabijeenkomst Food & Gastronomy

23 februari 2021

Online Themabijeenkomst Food & Gastronomy - in samenwerking met HZ University of Applied Sciences

Online deelnemersbijeenkomst 'Zichtbaarheid'

15 december 2020

Online deelnemersbijeenkomst 'Zichtbaarheid'

Online Themabijeenkomst Duurzame & Innovatieve verpakkingen voor de Foodsector

1 december 2020

Online Themabijeenkomst Duurzame & Innovatieve verpakkingen voor de Foodsector

Online Themabijeenkomst Eiwitten? Zeeland, en wat nu?

11 juni 2020

Doel van deze bijeenkomst is het samen brengen van een Zeeuws cluster van bedrijven en organisaties om zo een concreet onderzoek- en innovatieprogramma specifiek voor eiwitten op te zetten, in verbinding met andere regionale en nationale initiatieven.

Online Themabijeenkomst Young Professionals

2 april 2020

Een uitwisseling van gedachten over de belangrijkste uitdagingen van de toekomst en de rol die jongeren hierbij kunnen spelen

Bedrijven gezocht die minder aardappelen of uien willen verspillen

Als uw bedrijf werkzaam is in de foodketen (van uitgangsmaterialen, teelt, verwerking, transport t/m winkels en restaurants) van aardappels en/of uien dan zoeken we u!
Hogeschool Zeeland en andere hogescholen, universiteiten en bedrijven werken aan het project ‘Voorkomen van voedselverspilling’. De definitie van voedselverspilling is: al het voedsel dat voor menselijke consumptie is bedoeld, maar hier niet voor wordt gebruikt.

Zeeland moet de Protein Delta van Nederland worden

We moeten er met z'n allen aan geloven: de eiwittransitie. Klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar het resultaat ervan ligt al regelmatig op je bord in de vorm van bijvoorbeeld mosselen of een stukje vegavlees. Zeeland zou voorop kunnen lopen in dit hele proces. Sterker nog, dat doen we al een beetje. "Op het veld staan de gewassen al en de marine-eiwitten hebben we ook."

Kernteam Actielijn Agri-/Aquafoodsector Samenwerking De Bevelanden

Voor de gemeentelijke Samenwerking in de Bevelanden is FoodDelta Zeeland betrokken voor de actielijn Agri-/Aquafoodsector. Samen met vertegenwoordigers uit de Triple Helix wordt het kernteam gevormd. In dit kernteam wordt de gezamenlijke ambitie met bijbehorende activiteiten ontwikkeld.


Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht