Bijeenkomst Regionale Foodketens - FoodDelta Zeeland

Bijeenkomst Regionale Foodketens

Datum 7 april 2022

 

Netwerkbureau FoodDelta Zeeland nodig u uit voor een bijeenkomst rondom 'Regionale Foodketens'

De afgelopen jaren zijn er, ondanks – en misschien ook dankzij - de coronapandemie, diverse initiatieven in Zeeland ontstaan op dit gebied. Regionale foodketens bieden mogelijkheden om producten een regionaal verhaal mee te geven en daarmee meerwaarde te creëren. Dit is commercieel interessant voor diverse schakels in die keten, van telers tot winkels en restaurants.

Voor Zeeland als geheel is een transitie naar meer regionale voedselsystemen een belangrijk thema en passend bij de provinciale ontwikkeling. Om dit te ondersteunen is het onze bedoeling om een structureel provinciaal netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden te laten ontstaan rondom het specifieke onderwerp ‘regionale foodketens’. Met dit netwerk ontwikkelen we een gezamenlijke ambitie, waarbij de lokale initiatieven allemaal een plek krijgen in het uitvoeringsplan. De gezamenlijke ambitie wordt dus ingevuld met lokale projecten. Door op deze manier samen te werken ontstaat er een versnelling van de verandering, omdat je samen meer kunt bereiken dan alleen, het wiel niet meerdere keren hoeft uit te vinden en elkaar kunt inspireren.

Als start organiseren we een netwerkbijeenkomst cq. workshop, waar de volgende onderdelen aan de orde komen:

  • Kennismaking: op welke manier is iedereen betrokken bij regionale foodketens?
  • Inventarisatie bestaande initiatieven: korte pitches door de betrokkenen
  • De bestemming: richting een gezamenlijke ambitie voor Zeeland
  • De obstakels op de weg naar de bestemming
  • Eerste contouren van een strategisch uitvoeringsplan
  • Vervolgafspraken

We verwelkomen mensen uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden met een link naar regionale foodketens

Datum & tijdstip: donderdag 7 april 2022 van 14.00 - 17.00 uur

Locatie: Op 't Hof Olmenstein, Abbekindersezandweg 21, 4482 PS Kloetinge

Wilt u ook deelnemen aan dit netwerk en komt u dus ook? Stuur dan een email naar k.witkam@fooddeltazeeland.nl of naar j.dourleijn@fooddeltazeeland.nl

Wilt u bij aanmelding aangeven welk initiatief u zou willen (laten) pitchen? U kunt eventueel ook producten laten zien, deze worden overzichtelijk opgesteld in een kleine kas in de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt.

Wilt u voedselverspilling terugdringen? Neem een stagiair!

De Verenigde Naties hebben als streefdoel gesteld om voedselverspilling te halveren in 2030 ten opzichte van 2015. Om dit te bereiken, werkt HZ samen met andere hogescholen aan het terugdringen van voedselverspilling binnen de diverse schakels in de voedselketen.

Innovatiebijeenkomst Werken in Food

Vinden, binden en boeien van medewerkers vraagt om nieuwe manieren van werkgeverschap.
De komende jaren wordt hier in Zeeland specifiek op ingezet door samenwerkende partijen binnen de foodsector. Ook u kunt actief meedoen en uw bedrijf op dit gebied meer toekomstgericht maken.

Ondernemen met reststromen

Op dinsdag 1 november 2022 organiseren het Sustainable Food Initiative (SFI), Food Tech Brainport (FTB) en Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) het evenement "Ondernemen met reststromen" bij Food Tech Brainport in Helmond. U kunt aansluiten van 9 tot 13u of van 12 tot 16u met een gezamenlijke netwerklunch. Tijdens de lunch kunt u kennismaken met verrassende, nieuwe producten uit reststromen.


Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht