Innovatienetwerk - FoodDelta Zeeland

Innovatienetwerk FoodDelta Zeeland

FoodDelta Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit zogenaamde ‘triple helix’ netwerk gericht op gezamenlijke innovatie en transitie van het Zeeuwse foodcluster is een organisatievorm die het mogelijk maakt de toekomst samen vorm te geven.

Het innovatienetwerk bestaat uit de deelnemers, waarvan sommige als strategische partners een leidende rol pakken. Het netwerk wordt georganiseerd, gekatalyseerd en gefaciliteerd door het netwerkbureau FDZ, de werkorganisatie van de Stichting FoodDelta Zeeland.

Naast een samenwerkingsverband is FoodDelta Zeeland ook een geografische regio waar zee en land grote kansen bieden voor innovatie binnen de hele voedselproducerende keten. De unieke ligging in de delta van Maas en Schelde, met kenmerkende omstandigheden en bijbehorende mogelijkheden, wordt gebruikt om de toekomst in food te realiseren en zichtbaar te maken. Zeeland kan daarbij ook een functie als regionale proeftuin vervullen.

Al doende wordt met het Zeeuwse foodcluster de toekomst van Zeeland vorm gegeven. De strategische partners hebben in 2019 zeven innovatiethema’s benoemd waar we met elkaar op in willen zetten. Deze thema’s worden in het INNOVATIEPROGRAMMA verder toegelicht.

Wilt u voedselverspilling terugdringen? Neem een stagiair!

De Verenigde Naties hebben als streefdoel gesteld om voedselverspilling te halveren in 2030 ten opzichte van 2015. Om dit te bereiken, werkt HZ samen met andere hogescholen aan het terugdringen van voedselverspilling binnen de diverse schakels in de voedselketen.

Innovatiebijeenkomst Werken in Food

Vinden, binden en boeien van medewerkers vraagt om nieuwe manieren van werkgeverschap.
De komende jaren wordt hier in Zeeland specifiek op ingezet door samenwerkende partijen binnen de foodsector. Ook u kunt actief meedoen en uw bedrijf op dit gebied meer toekomstgericht maken.

Ondernemen met reststromen

Op dinsdag 1 november 2022 organiseren het Sustainable Food Initiative (SFI), Food Tech Brainport (FTB) en Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) het evenement "Ondernemen met reststromen" bij Food Tech Brainport in Helmond. U kunt aansluiten van 9 tot 13u of van 12 tot 16u met een gezamenlijke netwerklunch. Tijdens de lunch kunt u kennismaken met verrassende, nieuwe producten uit reststromen.


Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht