Innovatienetwerk - FoodDelta Zeeland

Innovatienetwerk FoodDelta Zeeland

FoodDelta Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit zogenaamde ‘triple helix’ netwerk gericht op gezamenlijke innovatie en transitie van het Zeeuwse foodcluster is een organisatievorm die het mogelijk maakt de toekomst samen vorm te geven.

Het innovatienetwerk bestaat uit de deelnemers, waarvan sommige als strategische partners een leidende rol pakken. Het netwerk wordt gekatalyseerd en gefaciliteerd door bureau FDZ, de werkorganisatie van de Stichting FoodDelta Zeeland.

Naast een samenwerkingsverband is FoodDelta Zeeland ook een geografische regio waar zee en land grote kansen bieden voor innovatie binnen de hele voedselproducerende keten. De unieke ligging in de delta van Maas en Schelde, met kenmerkende omstandigheden en bijbehorende mogelijkheden, wordt gebruikt om de toekomst in food te realiseren en zichtbaar te maken. Zeeland kan daarbij ook een functie als regionale proeftuin vervullen.

Al doende wordt met het Zeeuwse foodcluster de toekomst van Zeeland vorm gegeven. De strategische partners hebben in 2019 zeven innovatiethema’s benoemd waar we met elkaar op in willen zetten. Deze thema’s worden in het INNOVATIEPROGRAMMA verder toegelicht.

Het project Attracting Young Food Professionals is van start!

Veertien jonge professionals uit de Zeeuwse voedselproducerende keten komen op 7 juli voor het eerst bijeen op Hof Olmenstein.
Zij gaan de komende anderhalf jaar met elkaar aan de slag om te experimenteren met nieuwe vormen om er jonge collega’s bij te krijgen.

Protein Delta Zeeland op Floriade

Zeeuwse bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken samen aan vernieuwing van het voedselsysteem in het innovatienetwerk FoodDelta Zeeland. Met betrekking tot de eiwittransitie bouwen ze aan hun gezamenlijke ambitie Protein Delta Zeeland. In de hele keten van uitgangsmaterialen t/m winkels en restaurants wordt geïnnoveerd om duurzame plantaardige, mariene en schimmeleiwitten op het bord van de consument te krijgen.

FoodDelta Zeeland en Dutch Food Week gaan samenwerken

Gezondheid, duurzaamheid & goed leven, dat is het motto van Dutch Food Week 2022 en dat sluit aan bij de thema’s van FoodDelta Zeeland, het kennis- en innovatienetwerk voor de foodsector in Zeeland. Alle reden om structureel met elkaar samen te werken m.b.t. het zichtbaar maken van de foodsector in de samenleving.


Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht