Innovatienetwerk - FoodDelta Zeeland

Innovatienetwerk FoodDelta Zeeland

FoodDelta Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit zogenaamde ‘triple helix’ netwerk gericht op gezamenlijke innovatie en transitie van het Zeeuwse foodcluster is een organisatievorm die het mogelijk maakt de toekomst samen vorm te geven.

Het innovatienetwerk bestaat uit de deelnemers, waarvan sommige als strategische partners een leidende rol pakken. Het netwerk wordt georganiseerd, gekatalyseerd en gefaciliteerd door het netwerkbureau FDZ, de werkorganisatie van de Stichting FoodDelta Zeeland.

Naast een samenwerkingsverband is FoodDelta Zeeland ook een geografische regio waar zee en land grote kansen bieden voor innovatie binnen de hele voedselproducerende keten. De unieke ligging in de delta van Maas en Schelde, met kenmerkende omstandigheden en bijbehorende mogelijkheden, wordt gebruikt om de toekomst in food te realiseren en zichtbaar te maken. Zeeland kan daarbij ook een functie als regionale proeftuin vervullen.

Al doende wordt met het Zeeuwse foodcluster de toekomst van Zeeland vorm gegeven. De strategische partners hebben in 2019 zeven innovatiethema’s benoemd waar we met elkaar op in willen zetten. Deze thema’s worden in het INNOVATIEPROGRAMMA verder toegelicht.

Samenwerking met The Protein Community

Impact voor de eiwittransitie: samenwerking The Protein Community en FoodDelta Zeeland

The Protein Community -onderdeel van Foodvalley NL - en netwerkorganisatie FoodDelta Zeeland gaan samenwerken om bedrijven in Zeeland te ondersteunen in de eiwittransitie

FIT2030 Confettimoment bij FoodDelta Zeeland

Tijdens de innovatiebijeenkomst ‘Werken in de Food’ ging het FIT2030 confettikanon af bij FoodDelta Zeeland. Met dit feestelijke moment vieren we de betrokkenheid bij het programma Food in Transitie 2030 (FIT2030) van SOL.

Food & Gastronomy, nieuwe opleiding HZ University of Applied Sciences

Op de HZ wordt persoonlijk, kleinschalig voltijd- en deeltijdonderwijs geboden aan zo’n 5.000 studenten. Onze studenten worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen door middel van persoonlijke ontwikkeling en kennisontwikkeling.


Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht