Stichting FoodDelta Zeeland - FoodDelta Zeeland

Stichting FoodDelta Zeeland

De stichting FoodDelta Zeeland is in 2016 opgericht door een fusie van stichting Foodport Zeeland en stichting Lekker Regionaal Product. De stichting heeft als doel

  • Het bevorderen van groei in productie, verwerking, handel en consumptie van foodproducten in/uit Zuidwest-Nederland. Daarbij zijn innovatief vermogen, toegevoegde waarde, duurzaamheid en samenwerking in de keten de leidraad
  • Het vergroten van de (naams)bekendheid van producten van regionale herkomst en van de streek als product

De stichting heeft de werkorganisatie bureau FoodDelta Zeeland opgericht om door de daar genoemde strategische initiatieven het bovenstaande doel te bereiken.

Het bestuur van de stichting FoodDelta Zeeland bestaat uit:

Wilfred van Elzakker

Voorzitter

Van Elzakker Interim & Advies

Ad Slabbekoorn

Algemeen bestuurslid

Fruit Packaging Zeeland

Addy Risseeuw

Secretaris

PO Mossel

René Ruisaard

Penningmeester

Caps Nobel

Willem den Ouden

Algemeen bestuurslid

HZ University of Applied Sciences

Joris Baecke

Algemeen bestuurslid

Akkerbouwer en ZLTO Zeeland

19 juni 2020

(online) Projectbijeenkomst Slimme Ketensamenwerking

Op vrijdag 19 juni kwam de projectgroep Slimme Ketensamenwerking digitaal bijeen om de tussenresultaten te bespreken. HZ-studenten Marvin Hoogesteger en Patrick Verschuure presenteerden de resultaten van hun minor-studie naar het creëren van toegevoegde waarde in de foodketen door informatie-uitwisseling

19 juni 2020

PROJECTBIJEENKOMST SLIMME KETENSAMENWERKING

Op donderdag 20 februari 2020 werd bij Krijn Verwijs te Yerseke een projectbijeenkomst gehouden. Jochem Jonkman (HZ University of Applied Sciences) besprak de resultaten van de eerste fase: het vaststellen van de concrete toegevoegde waarde van ketensamenwerking voor de betrokken partijen. Dit werd voor iedere deelnemer duidelijk gemaakt.

Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht