Stichting FoodDelta Zeeland - FoodDelta Zeeland

Stichting FoodDelta Zeeland

De stichting FoodDelta Zeeland is in 2016 opgericht door een fusie van stichting Foodport Zeeland en stichting Lekker Regionaal Product. De stichting heeft als doel

  • Het bevorderen van de vernieuwing van de Zeeuwse foodsector door integrale samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheden

De stichting heeft de werkorganisatie bureau FDZ opgericht om als netwerkbureau door de daar genoemde strategische initiatieven het bovenstaande doel te bereiken.

Het bestuur van de stichting FoodDelta Zeeland bestaat uit:

Caroline Verwijs

Voorzitter

Krijn Verwijs Yerseke BV

Ad Slabbekoorn

Vice Voorzitter

Fruit Packaging Zeeland

René Ruisaard

Penningmeester

Caps Nobel

Willem den Ouden

Secretaris

HZ University of Applied Sciences

Joris Baecke

Algemeen bestuurslid

Akkerbouwer en ZLTO Zeeland

Wilt u voedselverspilling terugdringen? Neem een stagiair!

De Verenigde Naties hebben als streefdoel gesteld om voedselverspilling te halveren in 2030 ten opzichte van 2015. Om dit te bereiken, werkt HZ samen met andere hogescholen aan het terugdringen van voedselverspilling binnen de diverse schakels in de voedselketen.

Innovatiebijeenkomst Werken in Food

Vinden, binden en boeien van medewerkers vraagt om nieuwe manieren van werkgeverschap.
De komende jaren wordt hier in Zeeland specifiek op ingezet door samenwerkende partijen binnen de foodsector. Ook u kunt actief meedoen en uw bedrijf op dit gebied meer toekomstgericht maken.

Ondernemen met reststromen

Op dinsdag 1 november 2022 organiseren het Sustainable Food Initiative (SFI), Food Tech Brainport (FTB) en Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) het evenement "Ondernemen met reststromen" bij Food Tech Brainport in Helmond. U kunt aansluiten van 9 tot 13u of van 12 tot 16u met een gezamenlijke netwerklunch. Tijdens de lunch kunt u kennismaken met verrassende, nieuwe producten uit reststromen.


Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht