Boergondische Buren - FoodDelta Zeeland

Boergondische Buren

Boergondische Buren is een Europees Leader project die de grensoverschrijdende samenwerking in het grensgebied van de gemeente Hulst in Nederland en het Belgische Waasland wil stimuleren. Op twee gebieden: lokale verkoop van streek- en hoeveproducten en plattelandstoerisme.

 

Food Delta Zeeland voert dit project samen uit met EGTS* Linieland, Plattelandscentrum Meetjesland, EROV (Economische Raad Oost Vlaanderen) aan Belgische zijde en de gemeente Hulst en ZLTO aan Nederlandse zijde.

Naast het inventariseren van knelpunten én mogelijkheden tot grens overschrijdend samenwerken worden in het project bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd. Voor ondernemers, aan beide kanten van de grens, die actief zijn in de agrarische sector, toerisme en retail, groothandel en horeca om nader kennis te maken met elkaar en om de samenwerking onderling te bevorderen.

 

Tevens worden kennissessies over actuele thema’s georganiseerd om elkaar te informeren en te inspireren en naar oplossingen te zoeken om eventuele belemmeringen te verminderen en de samenwerking en verkoop te stimuleren.

CREATIVITEIT IN ZEEUWS PROTEIN CLUSTER

Woensdag 15 september kwamen deelnemers van het Zeeuws Protein Cluster (bedrijven, overheden, en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van duurzame eiwitten) naar de studio van Foodcurators in Middelburg voor een creatieve workshop. De ambitie om samen een Protein Delta te gaan vormen lag er al, maar wat is de volgende stap om dit in gezamenlijkheid en samenhang te gaan realiseren?

TKI-BEZOEK AGRI & FOOD SMAAKT NAAR MEER

Op vrijdag 10 september bezocht een delegatie van het bureau TKI (topconsortia kennis en innovatie) van de Topsector Agri & Food onze provincie. Directeur Kees de Gooijer en innovatiemakelaar Ivo Ploegsma werden door Johan Dourleijn en Wilfred van Elzakker van FoodDelta Zeeland en Laurens Meijering van Impuls Zeeland rondgeleid.

Versterken foodsector in de Bevelanden

De foodsector in de Regio De Bevelanden levert een prachtig palet aan producten. Het is een speciaal en bijzonder voedselproducerend gebied met veel aantrekkelijke elementen waar we trots op zijn. De ondernemingen vormen samen complete ketens, waarbij het voedsel vanuit de grond en het water tot in de mond van de consument gebracht wordt.


Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht