Vinden en binden van medewerkers - FoodDelta Zeeland

Vinden en binden van medewerkers

Er is grote behoefte aan nieuwe medewerkers met de juiste kennis, vaardigheden en affiniteit. Binnen dit thema wordt samen gewerkt aan projecten die nieuwe oplossingen aandragen voor het aantrekken en opleidingen van de medewerkers van de foodregio van de toekomst. Daarbij richten wij ons op de werk- en innovatie-gerelateerde aantrekkingskracht van het Zeeuwse foodcluster en niet zozeer op bredere initiatieven om het wonen en werken in Zeeland zo aangenaam mogelijk te maken.

Groen onderwijs
Groen onderwijs

Onderwijsvernieuwing op VMBO-, MBO- en HBO-niveau door met scholen en bedrijven in onderlinge samenwerking opleidingen op het gebied van agrifood en aquafood te moderniseren en te ontwikkelen.

Lees verder
Attracting Young Food Professionals
Attracting Young Food Professionals

Een nieuwe sociale innovatie om met young food professionals de aantrekkingskracht van de Zeeuwse foodsector te vergroten.

Lees verder
WERKEN IN FOOD – DE BEVELANDEN
WERKEN IN FOOD – DE BEVELANDEN

Regionaal initiatief met de vijf Bevelandse gemeentes om via structurele triple-helix samenwerking de foodsector te versterken op het gebied van de human capital agenda.

Lees verder
Wilt u voedselverspilling terugdringen? Neem een stagiair!

De Verenigde Naties hebben als streefdoel gesteld om voedselverspilling te halveren in 2030 ten opzichte van 2015. Om dit te bereiken, werkt HZ samen met andere hogescholen aan het terugdringen van voedselverspilling binnen de diverse schakels in de voedselketen.

Innovatiebijeenkomst Werken in Food

Vinden, binden en boeien van medewerkers vraagt om nieuwe manieren van werkgeverschap.
De komende jaren wordt hier in Zeeland specifiek op ingezet door samenwerkende partijen binnen de foodsector. Ook u kunt actief meedoen en uw bedrijf op dit gebied meer toekomstgericht maken.

Ondernemen met reststromen

Op dinsdag 1 november 2022 organiseren het Sustainable Food Initiative (SFI), Food Tech Brainport (FTB) en Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) het evenement "Ondernemen met reststromen" bij Food Tech Brainport in Helmond. U kunt aansluiten van 9 tot 13u of van 12 tot 16u met een gezamenlijke netwerklunch. Tijdens de lunch kunt u kennismaken met verrassende, nieuwe producten uit reststromen.


Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht