Attracting Young Food Professionals - FoodDelta Zeeland

Attracting Young Food Professionals

Een nieuwe sociale innovatie om met young food professionals de aantrekkingskracht van de Zeeuwse foodsector te vergroten.

In dit project willen we met jongeren die zelf werkzaam zijn in de foodsector werken aan bewustwording van de manier waarop aantrekkingskracht voor jongeren in de foodsector tot stand komt om vervolgens door co-creatie oplossingen te bedenken en te toetsen in het Zeeuwse bedrijfsleven. Daartoe wordt een specifiek leiderschaps- en participatief innovatieprogramma ontwikkeld, met de focus op de human capital agenda.

Een 16-tal Zeeuwse jonge foodprofessionals gaat gezamenlijk dit programma doorlopen en zal daarbij een 4-tal tijdens het programma bedachte oplossingen toetsten in de participerende ondernemingen.

Deze manier van werken is een participatieve sector-brede aanpak en zal leiden tot een structureel Innovatienetwerk van jongeren in de foodsector. De oplossingen die door de jongeren worden aangedragen beogen de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen op een manier waar de jongeren zélf van denken dat die effectief zal zijn. Hierbij zijn diverse aspecten van sociale innovatie aan te geven waarbij de young professionals in hun kracht worden geplaatst als leiders van de toekomst.

 Zowel de methodiek (het programma), het al doende ontstaande young-foodprofessional-netwerk (Young FoodDelta Zeeland) én de bedachte oplossingen zijn overdraagbaar en opschaalbaar. Op deze manier zal structureel een bijdrage geleverd worden aan oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek.

Gevraagde bijdrage door de deelnemers aan het programma

Het programma vraagt per deelnemer gedurende de looptijd ca. 3 uur per maand aan tijd en deelname aan een drietal 2 daagse bijeenkomsten.  Meer informatie hierover in de projectomschrijving.

 

 

Bekijk hier de Projectomschrijving

 

 

 

Wilt u voedselverspilling terugdringen? Neem een stagiair!

De Verenigde Naties hebben als streefdoel gesteld om voedselverspilling te halveren in 2030 ten opzichte van 2015. Om dit te bereiken, werkt HZ samen met andere hogescholen aan het terugdringen van voedselverspilling binnen de diverse schakels in de voedselketen.

Innovatiebijeenkomst Werken in Food

Vinden, binden en boeien van medewerkers vraagt om nieuwe manieren van werkgeverschap.
De komende jaren wordt hier in Zeeland specifiek op ingezet door samenwerkende partijen binnen de foodsector. Ook u kunt actief meedoen en uw bedrijf op dit gebied meer toekomstgericht maken.

Ondernemen met reststromen

Op dinsdag 1 november 2022 organiseren het Sustainable Food Initiative (SFI), Food Tech Brainport (FTB) en Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) het evenement "Ondernemen met reststromen" bij Food Tech Brainport in Helmond. U kunt aansluiten van 9 tot 13u of van 12 tot 16u met een gezamenlijke netwerklunch. Tijdens de lunch kunt u kennismaken met verrassende, nieuwe producten uit reststromen.


Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht