Doorontwikkeling KAAP - FoodDelta Zeeland

Doorontwikkeling KAAP

Datum 15 februari 2024

‘Project New Waves gaat De KAAP een enorme boost geven’ 

De KAAP wordt hét innovatiepunt waar thema’s food, energie en water samenkomen

Windmolenbladen om op te testen, een control-room, een experimenteerkeuken en een proef-fabriek voor food-toepassingen. En ook inspirerende (flex)werkplekken voor zowel ondernemers als studenten en sprekerarena’s. De KAAP, gelegen op het uiterste puntje van de Kenniswerf in Vlissingen, heeft grootse plannen. Sinds april 2021 hebben Zeeuwse bedrijven in samenwerking met onderwijs en overheid de mogelijkheid om nieuwe producten en innovaties te testen, ontwikkelen en demonstreren, met de focus op offshore windenergie en maintenance.

Binnen het kader van project New Waves gaan Dockwize en haar partners De KAAP uitbreiden tot een volwaardige ontwikkel-, test- en demolocatie op het gebied van food, energie en water. De ambitie is om de faciliteit uit te laten groeien tot een hotspot met nationale en internationale aantrekkingskracht waar ondernemers, overheid en onderwijs/onderzoek samenkomen. En met de komst van nieuwe projecten en apparatuur naar de KAAP, wordt de faciliteit driemaal zo groot en wordt zowel de binnenruimte als de buitenruimte benut.

New Waves
Het project New Waves krijgt subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds om samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheden op te schalen. De aanvragende partijen Dockwize, Delta Platform, Zephyros, WindDock, Energy Port Zeeland en FoodDelta Zeeland spelen (samen met mede-aanvragers Impuls Zeeland, Scalda en HZ University of Applied Sciences) in op de uitdagingen in de transities door samen één Zeeuws ecosysteem te bouwen.

“Nieuwe manieren van samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid zijn essentieel om oplossingen te vinden voor de complexe uitdagingen op het gebied van food, energie en water. Met dit project kunnen we bestaande labs in Zeeland uitbreiden, nieuwe startups aantrekken en vernieuwende projecten opzetten. Een prachtige kans voor Zeeland. Het gaat De KAAP een enorme boost geven”, aldus Marlon Baarends van Dockwize.

Food
Op het gebied van food liggen deze kansen binnen de aquacultuursector (het verwerken van wieren), de eiwittransitie, robotisering en digitalisering. Innovatienetwerk FoodDelta Zeeland staat te popelen om aan de slag te gaan. “Een verkenning bij een dertigtal bedrijven, klein en groot, onderschrijft de behoefte van een plek als De KAAP. Op dit moment bestaat er nog geen fysieke locatie in Zeeland waar men kan testen en ontwikkelen. Doelstelling is om een bruisende en innovatieve plek te creëren die bedrijven in de voedselverwerkende industrie, onderzoekers, en ondernemers samenbrengt om samen te werken aan nieuwe ideeën, concepten en producten. Hierbij kan je denken aan experimenteerkeukens, labfaciliteiten en ontmoetingsruimtes. De plek heeft tot doel een essentiële rol te spelen in het versterken van de (samenwerking binnen de) voedselindustrie in Zeeland. Met een innovatieve aanpak, hoogwaardige faciliteiten en een breed scala aan activiteiten draagt het centrum bij aan de duurzame groei en ontwikkeling van de voedingssector in Zeeland”, aldus Johan Dourleijn van Food Delta Zeeland.

Energie
Op het gebied van energie komen er unieke faciliteiten om real life tests te doen in bijvoorbeeld de nacelle van een windmolen, op rotorbladen van windmolens en in een getijdeturbine. Zephyros gebruikt De KAAP als haar thuisbasis en fieldlab, samen met Terra Inspectioneering, Scalda, WindDock, KicMpi en HZ University of Applied Sciences. Zij zullen samen met Dockwize en al aangehaakte bedrijven nieuw test- en demomateriaal aantrekken, nieuwe projecten laten landen in De KAAP, de nacelle geschikt maken voor training en onderzoek, een controlroom inrichten voor testen en scenario based learning, de buitenruimte in gebruik nemen en de trainingsruimtes en locatie als geheel door ontwikkelen.

Water
Met de stijgende zeespiegel en de toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering, wordt de noodzaak van effectief waterbeheer alleen maar urgenter. Al meer dan 10 jaar houdt Water2Energy zich bezig met het opwekken van hernieuwbare energie uit water. In Zeeland liggen turbines bij de sluis van het Kanaal door Walcheren die gekoppeld zijn aan het reguliere elektriciteitsnetwerk van Zeeland. De afgelopen twee jaar testten ze de turbine in De KAAP. Nu ligt de turbine voor onderzoek in De KAAP, waar ze alle ruimte hebben om de turbine te demonteren en onderzoeken op slijtage. Ook het project Smart Water Grids zal zich binnen afzienbare tijd vestigen in de KAAP. Prince Kunststof Infra gaat samen met haar partners de KAAP gebruiken voor demonstratie van een innovatieve ‘smart water pipe’ oplossing ten behoeve van de realtime monitoring van waterdistributienetwerken en is voornemens een aantal sensorinnovaties te bewerkstelligen ten gunste van toekomstige leidingnetwerken zoals geinstalleerd in de Zeeuwse water- en procesindustrie.

Partners spelen essentiële rol in het succes
Partners spelen een cruciale rol in het succes van het project, waarbij verschillende werkgroepen sinds de start in september 2023 werken aan de realisatie van de plannen. Naast bedrijven en kennisinstellingen zijn ook Harthoorn BV, Impuls Zeeland, de gemeente Vlissingen en Provincie Zeeland nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen.  

Marlon Baarends: “In de ontwikkeling van deze plannen kunnen we gelukkig terugvallen op een enorm betrokken partnernetwerk. Het is mooi om te zien hoe er op allerlei manieren wordt bijgedragen aan de volgende stap voor de KAAP: met specifieke expertise, met verbindingen in het netwerk en met financiering. Het is écht een project dat we gezamenlijk realiseren en waar we samen aan het pionieren zijn. Alle extra hulp en kennis is heel erg welkom. We zijn er nog lang niet namelijk. We gaan graag in gesprek met bedrijven en partners die mee willen doen”.

WindDay en Get Unlocked
Ondertussen gebeurt er genoeg in De KAAP. Op 13 & 14 juni is het event WindDay, ontwikkeld voor iedereen die bij wil dragen aan een duurzame samenleving en betrokken is bij windenergieprojecten, zowel op land als op zee. Op 18 juni is de tweede editie van Get Unlocked, met dit keer het thema food.

Voor meer informatie over het project New Waves, kan je contact opnemen met Michel Carol, programmamanager New Waves, michel@dockwize.nl

Vragen of samenwerking aangaan? Neem contact op met Jordi Dooge, business scout Dockwize, jordi@dockwize.nl

       

 

 

 

bron: nieuwsbericht Dockwize, februari 2024

Onderzoek Rabobank en Voedselbank

Merijn van Kaam, student op Avans Hogeschool is stagiair bij de Rabobank. Voor zijn stage is hij aan het onderzoeken hoe de Rabobank Voedselbanken beter kan ondersteunen. Hij is aan het onderzoeken wat de motivatie van organisaties is om wel of niet aan Voedselbanken te doneren.

Duurzaamheidsverslag CSRD: van moetje naar kans

Maandag 18 maart werd in innovatienetwerk FoodDelta Zeeland gesproken over de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Nadat Vincent Wanders, o.a. docent bij Nyenrode op dit gebied, een gedegen inleiding had gehouden vertelde Wendel van Maldegem hoe het Zeeuwse fruitbedrijf Vogelaar Vredehof, strategisch partner van het netwerk, al jaren bezig is met de opbouw van een duurzame keten richting de consument.

Inspirerende en smakelijke bijeenkomst Eiwittransitie

Protein Delta Zeeland - de Eiwittransitie, van boer tot bord (of andersom) was het thema op woensdag 6 maart in het Industrieel Museum Zeeland te Sas van Gent. Een themadag die wij mochten organiseren voor de provincies Zeeland, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Een grensoverstijgende bijeenkomst die mogelijk leidt tot nieuwe samenwerkingen.


Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht