Meerjarenplan FoodDelta Zeeland 2022-2024 - FoodDelta Zeeland

Meerjarenplan FoodDelta Zeeland 2022-2024

Datum 21 maart 2022

Het innovatienetwerk FoodDelta Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en
overheden, gericht op de vernieuwing van de Zeeuwse foodsector. Het netwerk wordt vooral gedragen door de
strategische partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Hun namen, maar ook die van de
reguliere deelnemers, kunnen op de website www.fooddeltazeeland.nl gevonden worden.

De innovatiethema’s waaraan het innovatienetwerk aandacht schenkt zijn naar voren gebracht door de bedrijven
binnen het samenwerkingsverband. Het betreft hier momenteel 7 thema’s, te weten:


- vinden & binden van medewerkers,
- digitalisering & robotisering,
- toegevoegde waarde uit ketenkennis,
- alternatieve eiwitten,
- duurzame werkprocessen en verpakkingen,
- voeding & gezondheid,
- biodiversiteit.


Rondom deze innovatiethema’s wordt een innovatieproces met het netwerk doorlopen. Het netwerkbureau
FDZ treedt hierbij als procesbegeleider op en is daarbij afhankelijk van de actieve betrokkenheid van de
netwerkdeelnemers. De plannen moeten dus als richtinggevend gezien worden, daar de daadwerkelijke
uitvoering altijd in interactie met de deelnemers aan het netwerk zal plaatsvinden en de energie van het
netwerk gevolgd zal worden.

 

Lees hier het volledige >> Meerjarenplan FoodDelta Zeeland 2022-2024

Samenwerking met The Protein Community

Impact voor de eiwittransitie: samenwerking The Protein Community en FoodDelta Zeeland

The Protein Community -onderdeel van Foodvalley NL - en netwerkorganisatie FoodDelta Zeeland gaan samenwerken om bedrijven in Zeeland te ondersteunen in de eiwittransitie

FIT2030 Confettimoment bij FoodDelta Zeeland

Tijdens de innovatiebijeenkomst ‘Werken in de Food’ ging het FIT2030 confettikanon af bij FoodDelta Zeeland. Met dit feestelijke moment vieren we de betrokkenheid bij het programma Food in Transitie 2030 (FIT2030) van SOL.

Food & Gastronomy, nieuwe opleiding HZ University of Applied Sciences

Op de HZ wordt persoonlijk, kleinschalig voltijd- en deeltijdonderwijs geboden aan zo’n 5.000 studenten. Onze studenten worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen door middel van persoonlijke ontwikkeling en kennisontwikkeling.


Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht