Meerjarenplan FoodDelta Zeeland 2022-2024 - FoodDelta Zeeland

Meerjarenplan FoodDelta Zeeland 2022-2024

Datum 21 maart 2022

Het innovatienetwerk FoodDelta Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en
overheden, gericht op de vernieuwing van de Zeeuwse foodsector. Het netwerk wordt vooral gedragen door de
strategische partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Hun namen, maar ook die van de
reguliere deelnemers, kunnen op de website www.fooddeltazeeland.nl gevonden worden.

De innovatiethema’s waaraan het innovatienetwerk aandacht schenkt zijn naar voren gebracht door de bedrijven
binnen het samenwerkingsverband. Het betreft hier momenteel 7 thema’s, te weten:


- vinden & binden van medewerkers,
- digitalisering & robotisering,
- toegevoegde waarde uit ketenkennis,
- alternatieve eiwitten,
- duurzame werkprocessen en verpakkingen,
- voeding & gezondheid,
- biodiversiteit.


Rondom deze innovatiethema’s wordt een innovatieproces met het netwerk doorlopen. Het netwerkbureau
FDZ treedt hierbij als procesbegeleider op en is daarbij afhankelijk van de actieve betrokkenheid van de
netwerkdeelnemers. De plannen moeten dus als richtinggevend gezien worden, daar de daadwerkelijke
uitvoering altijd in interactie met de deelnemers aan het netwerk zal plaatsvinden en de energie van het
netwerk gevolgd zal worden.

 

Lees hier het volledige >> Meerjarenplan FoodDelta Zeeland 2022-2024

Het project Attracting Young Food Professionals is van start!

Veertien jonge professionals uit de Zeeuwse voedselproducerende keten komen op 7 juli voor het eerst bijeen op Hof Olmenstein.
Zij gaan de komende anderhalf jaar met elkaar aan de slag om te experimenteren met nieuwe vormen om er jonge collega’s bij te krijgen.

Protein Delta Zeeland op Floriade

Zeeuwse bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken samen aan vernieuwing van het voedselsysteem in het innovatienetwerk FoodDelta Zeeland. Met betrekking tot de eiwittransitie bouwen ze aan hun gezamenlijke ambitie Protein Delta Zeeland. In de hele keten van uitgangsmaterialen t/m winkels en restaurants wordt geïnnoveerd om duurzame plantaardige, mariene en schimmeleiwitten op het bord van de consument te krijgen.

FoodDelta Zeeland en Dutch Food Week gaan samenwerken

Gezondheid, duurzaamheid & goed leven, dat is het motto van Dutch Food Week 2022 en dat sluit aan bij de thema’s van FoodDelta Zeeland, het kennis- en innovatienetwerk voor de foodsector in Zeeland. Alle reden om structureel met elkaar samen te werken m.b.t. het zichtbaar maken van de foodsector in de samenleving.


Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht