Meerjarenplan FoodDelta Zeeland 2022-2024 - FoodDelta Zeeland

Meerjarenplan FoodDelta Zeeland 2022-2024

Datum 21 maart 2022

Het innovatienetwerk FoodDelta Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en
overheden, gericht op de vernieuwing van de Zeeuwse foodsector. Het netwerk wordt vooral gedragen door de
strategische partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Hun namen, maar ook die van de
reguliere deelnemers, kunnen op de website www.fooddeltazeeland.nl gevonden worden.

De innovatiethema’s waaraan het innovatienetwerk aandacht schenkt zijn naar voren gebracht door de bedrijven
binnen het samenwerkingsverband. Het betreft hier momenteel 7 thema’s, te weten:


- vinden & binden van medewerkers,
- digitalisering & robotisering,
- toegevoegde waarde uit ketenkennis,
- alternatieve eiwitten,
- duurzame werkprocessen en verpakkingen,
- voeding & gezondheid,
- biodiversiteit.


Rondom deze innovatiethema’s wordt een innovatieproces met het netwerk doorlopen. Het netwerkbureau
FDZ treedt hierbij als procesbegeleider op en is daarbij afhankelijk van de actieve betrokkenheid van de
netwerkdeelnemers. De plannen moeten dus als richtinggevend gezien worden, daar de daadwerkelijke
uitvoering altijd in interactie met de deelnemers aan het netwerk zal plaatsvinden en de energie van het
netwerk gevolgd zal worden.

 

Lees hier het volledige >> Meerjarenplan FoodDelta Zeeland 2022-2024

Onderzoek Rabobank en Voedselbank

Merijn van Kaam, student op Avans Hogeschool is stagiair bij de Rabobank. Voor zijn stage is hij aan het onderzoeken hoe de Rabobank Voedselbanken beter kan ondersteunen. Hij is aan het onderzoeken wat de motivatie van organisaties is om wel of niet aan Voedselbanken te doneren.

Duurzaamheidsverslag CSRD: van moetje naar kans

Maandag 18 maart werd in innovatienetwerk FoodDelta Zeeland gesproken over de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Nadat Vincent Wanders, o.a. docent bij Nyenrode op dit gebied, een gedegen inleiding had gehouden vertelde Wendel van Maldegem hoe het Zeeuwse fruitbedrijf Vogelaar Vredehof, strategisch partner van het netwerk, al jaren bezig is met de opbouw van een duurzame keten richting de consument.

Inspirerende en smakelijke bijeenkomst Eiwittransitie

Protein Delta Zeeland - de Eiwittransitie, van boer tot bord (of andersom) was het thema op woensdag 6 maart in het Industrieel Museum Zeeland te Sas van Gent. Een themadag die wij mochten organiseren voor de provincies Zeeland, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Een grensoverstijgende bijeenkomst die mogelijk leidt tot nieuwe samenwerkingen.


Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht