Meerjarenplan FoodDelta Zeeland 2022-2024 - FoodDelta Zeeland

Meerjarenplan FoodDelta Zeeland 2022-2024

Datum 21 maart 2022

Het innovatienetwerk FoodDelta Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en
overheden, gericht op de vernieuwing van de Zeeuwse foodsector. Het netwerk wordt vooral gedragen door de
strategische partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Hun namen, maar ook die van de
reguliere deelnemers, kunnen op de website www.fooddeltazeeland.nl gevonden worden.

De innovatiethema’s waaraan het innovatienetwerk aandacht schenkt zijn naar voren gebracht door de bedrijven
binnen het samenwerkingsverband. Het betreft hier momenteel 7 thema’s, te weten:


- vinden & binden van medewerkers,
- digitalisering & robotisering,
- toegevoegde waarde uit ketenkennis,
- alternatieve eiwitten,
- duurzame werkprocessen en verpakkingen,
- voeding & gezondheid,
- biodiversiteit.


Rondom deze innovatiethema’s wordt een innovatieproces met het netwerk doorlopen. Het netwerkbureau
FDZ treedt hierbij als procesbegeleider op en is daarbij afhankelijk van de actieve betrokkenheid van de
netwerkdeelnemers. De plannen moeten dus als richtinggevend gezien worden, daar de daadwerkelijke
uitvoering altijd in interactie met de deelnemers aan het netwerk zal plaatsvinden en de energie van het
netwerk gevolgd zal worden.

 

Lees hier het volledige >> Meerjarenplan FoodDelta Zeeland 2022-2024

Wilt u voedselverspilling terugdringen? Neem een stagiair!

De Verenigde Naties hebben als streefdoel gesteld om voedselverspilling te halveren in 2030 ten opzichte van 2015. Om dit te bereiken, werkt HZ samen met andere hogescholen aan het terugdringen van voedselverspilling binnen de diverse schakels in de voedselketen.

Innovatiebijeenkomst Werken in Food

Vinden, binden en boeien van medewerkers vraagt om nieuwe manieren van werkgeverschap.
De komende jaren wordt hier in Zeeland specifiek op ingezet door samenwerkende partijen binnen de foodsector. Ook u kunt actief meedoen en uw bedrijf op dit gebied meer toekomstgericht maken.

Ondernemen met reststromen

Op dinsdag 1 november 2022 organiseren het Sustainable Food Initiative (SFI), Food Tech Brainport (FTB) en Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) het evenement "Ondernemen met reststromen" bij Food Tech Brainport in Helmond. U kunt aansluiten van 9 tot 13u of van 12 tot 16u met een gezamenlijke netwerklunch. Tijdens de lunch kunt u kennismaken met verrassende, nieuwe producten uit reststromen.


Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht