Voedseltransitie in Zeeland-West Brabant - FoodDelta Zeeland

Voedseltransitie in Zeeland-West Brabant

Datum 1 februari 2022

FoodDelta Zeeland, Delta Agrifood Business en de Rabobanken in Zeeland en West-Brabant maken bekend dat ze gaan samenwerken aan de ondersteuning van de voedseltransitie bij het MKB in de regio Zeeland en West-Brabant.

 

Er zijn inmiddels honderden kleinschalige en middelgrote initiatieven in Nederland die bijdragen aan vernieuwing en innovatie rond voedsel. Deze initiatieven sluiten aan bij allerlei maatschappelijke trends zoals gemak, duurzaamheid, beleving, dierenwelzijn, digitalisering, gezondheid, biodiversiteit, exclusiviteit en terug naar de natuur.

 

FoodDelta Zeeland, Delta Agrifood Business en de Rabobanken in Zeeland en West-Brabant slaan de handen ineen om in contact te komen met MKB-bedrijven die bezig zijn met de voedseltransitie en bedrijven die willen gaan starten met de voedseltransitie en dat specifiek voor het gebied Zeeland en West-Brabant.

 

Vanuit de inventarisatie wordt in beeld gebracht welke transities plaatsvinden en wat de impact is op de verandering van het voedselsysteem in de regio. Ook wordt geïnventariseerd of er gemeenschappelijke behoeften en/of vragen zijn om de voedseltransitie te versnellen. Dit kan door specifieke kennis aan te bieden vanuit de bestaande kennis-en innovatieplatformen FoodDelta Zeeland en Delta Agrifood Business, of door mogelijkheden te benutten vanuit andere instanties in de regio.

Wilt u voedselverspilling terugdringen? Neem een stagiair!

De Verenigde Naties hebben als streefdoel gesteld om voedselverspilling te halveren in 2030 ten opzichte van 2015. Om dit te bereiken, werkt HZ samen met andere hogescholen aan het terugdringen van voedselverspilling binnen de diverse schakels in de voedselketen.

Innovatiebijeenkomst Werken in Food

Vinden, binden en boeien van medewerkers vraagt om nieuwe manieren van werkgeverschap.
De komende jaren wordt hier in Zeeland specifiek op ingezet door samenwerkende partijen binnen de foodsector. Ook u kunt actief meedoen en uw bedrijf op dit gebied meer toekomstgericht maken.

Ondernemen met reststromen

Op dinsdag 1 november 2022 organiseren het Sustainable Food Initiative (SFI), Food Tech Brainport (FTB) en Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) het evenement "Ondernemen met reststromen" bij Food Tech Brainport in Helmond. U kunt aansluiten van 9 tot 13u of van 12 tot 16u met een gezamenlijke netwerklunch. Tijdens de lunch kunt u kennismaken met verrassende, nieuwe producten uit reststromen.


Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht