Boergondische Buren - FoodDelta Zeeland

Boergondische Buren

Boergondische Buren is een Europees Leader project die de grensoverschrijdende samenwerking in het grensgebied van de gemeente Hulst in Nederland en het Belgische Waasland wil stimuleren. Op twee gebieden: lokale verkoop van streek- en hoeveproducten en plattelandstoerisme.

 

Food Delta Zeeland voert dit project samen uit met EGTS* Linieland, Plattelandscentrum Meetjesland, EROV (Economische Raad Oost Vlaanderen) aan Belgische zijde en de gemeente Hulst en ZLTO aan Nederlandse zijde.

Naast het inventariseren van knelpunten én mogelijkheden tot grens overschrijdend samenwerken worden in het project bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd. Voor ondernemers, aan beide kanten van de grens, die actief zijn in de agrarische sector, toerisme en retail, groothandel en horeca om nader kennis te maken met elkaar en om de samenwerking onderling te bevorderen.

 

Tevens worden kennissessies over actuele thema’s georganiseerd om elkaar te informeren en te inspireren en naar oplossingen te zoeken om eventuele belemmeringen te verminderen en de samenwerking en verkoop te stimuleren.

19 juni 2020

(online) Projectbijeenkomst Slimme Ketensamenwerking

Op vrijdag 19 juni kwam de projectgroep Slimme Ketensamenwerking digitaal bijeen om de tussenresultaten te bespreken. HZ-studenten Marvin Hoogesteger en Patrick Verschuure presenteerden de resultaten van hun minor-studie naar het creëren van toegevoegde waarde in de foodketen door informatie-uitwisseling

19 juni 2020

PROJECTBIJEENKOMST SLIMME KETENSAMENWERKING

Op donderdag 20 februari 2020 werd bij Krijn Verwijs te Yerseke een projectbijeenkomst gehouden. Jochem Jonkman (HZ University of Applied Sciences) besprak de resultaten van de eerste fase: het vaststellen van de concrete toegevoegde waarde van ketensamenwerking voor de betrokken partijen. Dit werd voor iedere deelnemer duidelijk gemaakt.

Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht