Kennisdeling Duurzame Landbouw - FoodDelta Zeeland

Kennisdeling Duurzame Landbouw

In dit project met looptijd 2019 – 2021 wordt door ZLTO, Delphy BV en proefboerderij Rusthoeve in samenwerking met diverse kennisinstellingen, experts en procesbegeleiders door middel van een programmatische aanpak van inspireren, kennisdelen en ondersteuning toegewerkt naar nieuwe bedrijfsvoering en verdienmodellen voor individuele ondernemers.

Meer informatie: Maja van Putte, projectleider, maja.van.putte@zlto.nl

30 november 2020

VIJFDE CAISSON ALS BELEVINGSPLEK VOOR FOOD

Op woensdag 25 november vond er overleg plaats tussen adviesbureau Hof van Hoven en bureau FDZ om te bespreken hoe we het vijfde caisson van het Watersnoodmuseum als belevingsplek kunnen verbinden met het verleden, heden en toekomst van food.

30 november 2020

BIO-DROGERIJ VOOR CICHOREI

Op vrijdag 20 november vond er overleg plaats tussen biologisch landbouwbedrijf Loverendale, bureau FDZ en Economische Impuls Zeeland om te bespreken hoe we een bio-drogerij voor cichorei in Zeeland kunnen vestigen. We willen het komende jaar hier samen aan werken.

Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht