Zeeuws Petfood - FoodDelta Zeeland

Zeeuws Petfood

Zeeland heeft een relatief groot aandeel in de primaire voedselproductie, dat wil zeggen agrarische teelten, visserij en aquacultuur. Producten die niet aan de eisen voldoen en afvalstromen die vrijkomen in de teelt of kweek van deze producten bevatten nog veel inhoudsstoffen. Deze reststromen hebben waarde.

Er is reeds onderzoek en ontwikkeling gedaan naar valorisatie van deze reststromen echter is er hieruit nog weinig concrete business in Zeeland ontstaan. Het project Zeeuws Petfood wil dit veranderen.

Binnen dit project wordt een energie-neutraal droogproces ontwikkeld, waarmee de reststromen uit de Zeeuwse agrofood, visserij en aquacultuur sectoren kunnen worden verwerkt tot hoogwaardige, duurzame pet food producten. Dit project (in het kader van Zeeland in Stroomversnelling) wordt uitgevoerd in een ketensamenwerking om deels de Zeeuwse concurrentiepositie (in reststromen) structureel te versterken en deels de meerwaarde voor de  betrokken leveranciers te verzekeren. Het innovatieve droogproces biedt kansen in andere regio’s en sectoren.

Binnen dit project treedt FoodDelta Zeeland op als kennis partner en zal zij verantwoordelijk zijn voor de communicatie en kennisdeling van dit project. FoodDelta Zeeland zal in deze rol ook verantwoordelijk zijn voor het organiseren van een kennis- en een netwerkbijeenkomst. Bestaande en nieuwe partijen zullen aan elkaar gekoppeld worden.

Betrokken partijen: TM Pet Concepts B.V (ook penvoerder), EK Electronics, Martin Nieuwenhuize Techniek BV, Fruvo Holding BV en Food Delta Zeeland.

Meer info: Cor Poppe van TM Pet Concepts in Yerseke; cjpoppe@tmpetconcepts.nl

Doorlooptijd 1 jaar.

30 november 2020

VIJFDE CAISSON ALS BELEVINGSPLEK VOOR FOOD

Op woensdag 25 november vond er overleg plaats tussen adviesbureau Hof van Hoven en bureau FDZ om te bespreken hoe we het vijfde caisson van het Watersnoodmuseum als belevingsplek kunnen verbinden met het verleden, heden en toekomst van food.

30 november 2020

BIO-DROGERIJ VOOR CICHOREI

Op vrijdag 20 november vond er overleg plaats tussen biologisch landbouwbedrijf Loverendale, bureau FDZ en Economische Impuls Zeeland om te bespreken hoe we een bio-drogerij voor cichorei in Zeeland kunnen vestigen. We willen het komende jaar hier samen aan werken.

Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief

Invullen van je naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht